^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36075.
43.4% (15670)
28.5% (10284)
28.1% (10121)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Archív aktualit za rok 2009

Přehled všech aktualit za jednotlivé roky.

PF 2010 [31.12.2009]
Děkujeme všem za podporu a spolupráci v uplynulém roce a přejeme hodně štěstí po celý nový rok 2010.
Metodika péče o netopýry [7.12.2009]
V listopadu vydala ZO ČSOP Nyctalus publikaci Péče o netopýry (autoři: H.Jahelková, P.Hájková a A.Bláhová). V publikaci jsou popsány nejen metody péče o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry (manipulace, krmení, zimování, péče o mláďata atd., ale také základy veterinární péče o netopýry (postup vyšetření, diagnostika chorob, používaná léčiva). Metodiku lze získat v kanceláři ÚVR ČSOP (Michelská 5, Praha 4), verzi v pdf formátu si můžete stáhnout také zde
Motivace od německých sousedů [3.12.2009]
Ve dnech 20.-21.11.2009 se v Erfurtu uskutečnilo pracovní setkání s partnerskými organizacemi Kordinationstelle für Fledermauschutz a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku. Náplní setkání bylo hodnocení prvního roku realizace společného projektu a vzájemná výměna zkušeností. Více informací o schůzce a několik zajímavých postřehů naleznete zde.
Novela zákona o ochraně přírody a krajiny [30.11.2009]
V průběhu podzimu byla schválena novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jednou ze změn, která se týká i netopýrů, je přesun kompetencí pro udělování výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů. Od 2.1.2010 budou žádosti o výjimky mimo území CHKO a NP, řešit příslušné krajské úřady. Na území SCHKO, NP a vojenských újezdů budou výjimky nadále udělovat jejich správy nebo újezdní úřady.
Záchrana úkrytu netopýrů při zateplování  [25.11.2009]
Úkryt přibližně stovky netopýrů rezavých ve spáře mezi panely v jednom z domů na sídlišti Máj v Českých Budějovicích, který byl ohrožen plánovaným zateplením, se podařilo zachránit díky instalaci speciálních průlezných budek. Budky poskytl ČESON v rámci projektu financovaného DBU, Nadací Partnerství a MŽP ČR. Podrobnější informace o realizaci tohoto opatření včetně fotografií naleznete zde.
Pozvánka na seminář v Olomouci [7.10.2009]
Další seminář o ochraně netopýrů a rorýsů při rekonstrukcích budov se uskuteční v pátek 13. listopadu 2009 na krajském úřadě v Olomouci pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje, pana Ing. Pavla Horáka. Bližší informace o programu v pozvánce
Tepelný audit netopýřích budek [18.9.2009]
V posledních letech se rozšířily instalace betonových budek pro netopýry do zateplovacích vrstev budov po celé Evropě. Doposud však chybělo odborné posouzení vlivu na celý izolační systém. Zde naleznete vyjádření Ing. Karla Šťastného.
Netopýři, veterináři a vzteklina [9.9.2009]
Reakce předsedy ČESON, prof. RNDr. Ivana Horáčka, CSc., na zavádějící článek v Lidových novinách "Veterináři varují: Netopýři přenášejí vzteklinu" otisknutý 2.9.2009.
Další semináře o ochraně netopýrů při rekonstrukcích budov [7.9.2009]
Série seminářů o ochraně netopýrů a rorýsů při rekonstrukcích staveb pokračuje po úspěšném začátku v Jihlavě i na dalších místech republiky. Půldenní semináře, seznamující s biologií a ochranou netopýrů žijících v budovách a především s konkrétními technickými řešeními při rekonstrukcích, se v nejbližších měsících budou konat v Českých Budějovicích (8. 10.) a Pardubicích (10. 11.), dále pak v Přerově, Olomouci a Liberci. Semináře probíhají v rámci projektu podpořeného DBU, Nadací Partnerství a MŽP ČR. více informací pozvánka České Budějovice pozvánka Pardubice
Konference Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku [4.9.2009]
Série seminářů o ochraně netopýrů a rorýsů při rekonstrukcích staveb pokračuje po úspěšném začátku v Jihlavě na jaře letošního roku i na dalších místech republiky. Půldenní semináře, seznamující s biologií a ochranou netopýrů žijících v budovách a především s konkrétními technickými řešeními při rekonstrukcích, se v nejbližších měsících budou konat v Českých Budějovicích (8. 10.) a Pardubicích (10. 11.), dále pak v Přerově, Olomouci a Liberci. Semináře probíhají v rámci projektu podpořeného DBU, Nadací Partnerství a MŽP ČR. více informací pozvánka České Budějovice pozvánka Pardubice
Terénní setkání ČESON [28.8.2009]
Letošní terénní setkání ČESON se uskuteční na hradě Šelmberk u Mladé Vožice 18.-20. září 2009. Stáhněte si pozvánku zde
Evropská noc pro netopýry 2009 [1.8.2009]
I v letošním roce pořádá ČESON v rámci tzv. Evropské noci pro netopýry řadu akcí pro veřejnost, kde se návštěvníci mohou dozvědět mnoho zajímavých informací o životě netopýrů, jejich výzkumu a ochraně. Součástí většiny z celkem 34 akcí jsou také odchyty do sítí a ukázky živých zvířat, výstavy, soutěže a další zajímavý program. Akce se konají ve spolupráci s dalšími organizacemi po celé ČR, jejich přehled naleznete zde
Nové informace na webu ČESON [21.7.2009]
V průběhu června byly na webu ČESON nově zprovozněny stránky věnované problematice ochrany netopýrů při rekonstrukcích budov. Pod heslem Rekonstrukce budov najdete doporučení, jak postupovat v případě plánované rekonstrukce či zateplení domu s výskytem netopýrů, konkrétní příklady možných technických řešení různých situací včetně názorných fotografií a nákresů i příklady řešení některých problémů (např. s trusem).
Seminář Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov [20.7.2009]
Ve čtvrtek 18.6.2009 se v prostorách KÚ Vysočina v Jihlavě konal první ze série seminářů na téma Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov. Na akci se sešlo celkem 30 účastníků nejen z oblasti Vysočiny, ale i z dalších regionů ČR. Jako hlavní bod byla u obou skupin živočichů zdůrazněna nutnost plánování potřebných opatření na jejich ochranu ještě před rekonstrukcí - ideálně zanesením konkrétních technických řešení přímo do stavebního projektu. Vzhledem k ohlasu jihlavského semináře a především proto, že téma rekonstrukcí je stále velmi aktuální i díky nejrůznějším státním dotačním programům, jsou plánovány další akce na podzim tohoto roku v Českých Budějovicích, Olomouci, Pardubicích či v Praze. Semináře pořádá ČESON ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a dalšími partnery v konkrétních krajích v rámci mezinárodního projektu podpořeného Německou spolkovou nadací pro životní prostředí, Nadací Partnerství a MŽP ČR. Pozvánky budou vyvěšeny na webu v průběhu srpna.
Zápis z Valné hromady 2009 [15.7.2009]
Po delší době jsme se konečně dopracovali ke shrnutí nejvýznamnějších informací, které vyplynuly z jednání na Valné hromadě v dubnu tohoto roku. Většina novinek již byla rozpracována a na náš web umístěna již dříve. Zde tedy krátké shrnutí.
Zasedání EUROBATS 2009 Kypr [1.6.2009]
V první polovině května proběhlo 14th Meeting of Advisory Committee zastupující pracovní skupiny EUROBATS v Larnace na Kypru. Zasedání se aktivně za ČR zůčastnili Helena Jahelková, Ivan Horáček a Radek Lučan. bližší informace.
Pozvánka na seminář [18.5.2009]
Zveme vás na seminář o ochraně rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov, který pořádá ČESON ve spolupráci s ČSO pod záštitou radního Kraje vysočina, pana Zdeňka Ryšavého, ve čtvrtek 18. června 2009 v budově KU v Jihlavě. pozvánka.
Konference Obnova památek 2009 [26.3.2009]
V úterý 24.3.2009 se v Praze konal 9. ročník konference zaměřené na téma obnovy památek, kterou tradičně pořádalo Studio AXIS ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a dalšími subjekty. Konference byla určena pro architekty, techniky, historiky, kastelány, památkáře, pracovníky krajských a městských úřadů, restaurátory i představitele stavebních firem a dalších lidí, kteří se věnují ochraně památek. Formou informačního panelu zde tentokrát byla prezentována rovněž problematika ochrany netopýrů vázaných na lidské stavby. K dispozici byla též nedávno vydaná informační brožura Více než 200 účastníků se tak mohlo dozvědět, jak správně postupovat při plánovaných rekonstrukcích budov osídlených netopýry, zabezpečování starých sklepů, jak vyřešit problémy s netopýřím trusem a další podobné situace.
Seminář pro záchranné stanice [9.3.2009]
Ve čtvrtek 5.3.2009 zorganizovalo vedení Národní sítě stanic pro zraněné živočichy ČSOP ve spolupráci s ČESON seminář pro záchranné stanice. Dopolední program semináře byl věnován netopýrům. Účastníci se seznámili se zásadami péče o nalezené netopýry (manipulace, krmení, ošetření, zazimování, příprava na vypouštění), s problematikou ochrany netopýrů vázaných na lidské stavby (s postupy a technickými řešeními zejména v souvislosti s rekonstrukcemi budov a zateplováním panelových domů, způsoby řešení problémů) a s projektem mapování netopýrů v panelových sídlištích. Seminář, kterého se zúčastnilo celkem 26 účastníků z 20 stanic a dalších organizací, proběhl v rámci projektu podpořeného Nadací Partnerství a DBU. Dokumentační foto.
Netopýři na veletrhu Panelový dům a byt 2009 [2.3.2009]
Pravé křídlo Průmyslového paláce v Praze - Holešovicích hostilo ve dnech 26. - 28. února 3. ročník veletrhu Panelový dům a byt 2009 s podtitulem Regenerace, rekonstrukce, financování. Této příležitosti využila Česká inspekce životního prostředí a ve spolupráci s Českou společností ornitologickou prezentovala problematiku zateplování panelových budov z pohledu ochrany sídel zvláště chráněných druhů živočichů. Díky instalovaným názorným panelům, čtyřem přednáškovým blokům a distribuci publikace Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov se tak odborná i široká veřejnost seznámila nejenom s právní ochranou živočichů, ale především s praktickými postupy při vlastní ochraně hnízdišť rorýsů a úkrytů netopýrů vázaných na lidské stavby.
Masakr zimujících netopýrů [26.2.2009]
Dne 23.2.2009 bylo v Dobřichovicích u Prahy nalezeno obyvateli několik kbelíků plných netopýrů. Přivolaní odborníci zjistili, že šlo o více než 630 jedinců netopýrů rezavých. Přes 300 z těchto jedinců bylo již mrtvých. Netopýři pocházejí naprosto zjevně z panelového domu, který je v současné době zateplován. Štěrbiny a atikové prostory v panelových domech jsou u nás jedinými známými zimními úkryty uvedeného druhu netopýra. V kbelících byla zvířata bez pomoci ponechána neznámo jak dlouhou dobu. Neznámí pachatelé umístili všechny netopýry (živé i mrtvé) ve velké vrstvě do tří kbelíků a ponechali je v těchto naprosto nevyhovujících podmínkách, aniž by vyhledali odbornou pomoc. Z uvedených skutečností je zřejmé, že byly ve značném rozsahu porušeny podmínky zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a ustanovení vyhlášky 166/2005 Sb., Příl. 2, odstavec B, o druzích živočichů a rostlin vyžadujících přísnou ochranu a zároveň došlo k zjevnému porušení zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání novelizovaného zákonem 162/1993 Sb. (§ 2, odst. 1 a § 3 písmeno i) a § 4 písmeno j) a § 5 odst. 1). Vzhledem k precedenčnímu charakteru a rozsahu případu Česon žádá o jeho důsledné vyšetření a předání zjištěného pachatele k odpovídajícímu postihu. Bylo podáno oznámení na ČIŽP a policii ČR. dokumentační foto.
Monitoring netopýrů v panelových sídlištích [23.2.2009]
V rámci projektu Ochrana netopýrů vázaných na lidské stavby zahajuje ČESON ve spolupráci s ČSO a ČSOP rozsáhlý monitoring výskytu netopýrů v panelových domech. Získaná data by měla sloužit zejména jako podklad pro poskytování konzultací a rozhodování příslušných orgánů státní správy v souvislosti s plánovanými rekonstrukcemi budov. Do monitoringu se může zapojit každý (odborník i laik), uvítáme Vaši pomoc! Více informací, metodiku a mapovací formulář naleznete zde.
Informační brožura [23.2.2009]
Začátkem roku byla ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a AOPK ČR vydána útlá brožura "Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov". V publikaci, která bude rozesílána na všechny odpovídající úřady a organizace, jsou stručně shrnuty i základní informace o problematice ochrany netopýrů při zateplování panelových domů (postupy, technická řešení). Její výtisky budou k dispozici na jarní valné hromadě. V případě zájmu o jiný způsob dodání kontaktujte Petru Novou (nova-petra(@)centrum.cz).
Projekt Ochrana netopýrů vázaných na lidské stavby [23.2.2009]
Rádi bychom vás informovali, že 1. ledna 2009 byl zahájen mezinárodní projekt zaměřený na zefektivnění ochrany netopýrů vázaných na lidské stavby, zejména na úkryty v panelových domech a půdní prostory sakrálních staveb, které jsou v současnosti ohroženy rozsáhlým zateplováním a dalšími rekonstrukcemi. Našimi partnery v projektu jsou kolegové ze Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku a německé organizace Koordinationstelle für Fledermausschutz in Thüringen. Projekt finančně podpořila německá nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) a částečně také Nadace Partnerství. Více informací o projektu, Dopis členům
Valná hromada 2009 [9.2.2009]
Milí přátelé, rádi bychom vás VŠECHNY pozvali na tradiční valnou hromadu do Národního muzea pořádanou 3.4.2009, která je letos volební. Jelikož budou projednávána zásadní témata, je vaše účast více než nutná. Těšíme se na vás! pozvánka
cestovní příkaz - formulář [16.1.2009]
Přichází začátek nového roku plného monitoringu netopýřích populací. Na tomto místě naleznete ke stažení nové cestovní příkazy s odkazem na aktuální tabulkové ceny pohonných hmot odkaz formulář návod
Satelitní telemetrie u netopýrů [19.1.2009]
Celá řada drobných obratlovců s tělesnou hmotností pod 30 g, kam patří všichni naši netopýři, je velmi obtížně monitorovatelná a informace o jejich časoprostorové distribuci jsou tak značně omezené. Zcela novou radikální metodou je program ICARUS řešící monitoring na globální úrovni a umožní sledovat nejen netopýry na jejich dlouhých migračních tazích více...
Syndrom  [19.1.2009]
White nose syndrome, tak bylo pojmenováno neznámé onemocnění zimujících netopýrů, které je spojováno s tisíci uhynulými jedinci. Toto plísňové onemocnění se projevuje výrazným bílým prstencem na čenichu a křídlech netopýrů. Poprvé bylo zjištěno v několika jeskyních nedaleko New Yorku v lednu 2007. Od té doby se velmi rozšířilo a je mu příčítán až 95%uhynulých netopýrů během hibernace. Z Evropy není onemocnění prozatím prokázáno.dokumentační foto.
Zoologické dny 2009 [20.10.2009]
Letošní Zoologické dny pořádané opět v Brně, ve dnech 12. - 13.2.2009, se blíží. Zde naleznete bližší informace.