^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 30281.
44.7% (13527)
28.1% (8495)
27.3% (8259)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Rekonstrukce budov

Klasické budovy

Velký význam mají tyto stavby zejména jako úkryty pro letní kolonie samic s mláďaty. Můžeme je najít na půdách kostelů, zámků i obytných domů, za dřevěným obložením nebo za trvale otevřenými okenicemi chat, ve štěrbinách pod oplechováním střech či ve škvírách pod prasklou omítkou.

Jak postupovat v případě plánované rekonstrukce budovy obývané netopýry?

Technická řešení

Řešení některých problémů spojených s výskytem netopýrů

Modelové příklady

Jak postupovat v případě plánované rekonstrukce budovy obývané netopýry?

1. Záměr je vhodné předem konzultovat s odborníky - chiropterology, kteří určí druh netopýra a na základě průzkumu konkrétní situace vám poradí odpovídající postup a pomohou navrhnout možná technická řešení. Kontakty na konkrétní odborníky působící v jednotlivých regionech naleznete zde, případně nás kontaktujte na netopyr@ceson.org.

2. Před započetím stavebních prací (a nejlépe ještě před zpracováním případného stavebního projektu) je nutné zažádat o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Výjimku vydávají:
a) na území chráněné krajinné oblasti a národního parku příslušná správa CHKO nebo NP (kontakty na jednotlivé správy)
b) mimo území CHKO a NP odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu (kontakty na jednotlivé KU)
c) na území vojenského újezdu jeho újezdní úřad

3. Při realizaci rekonstrukce je pak nutné řídit se podmínkami, které orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí o výjimce stanoví. Podmínky se mohou lišit podle konkrétní situace, nicméně vždy bude nutné dodržet několik následujících zásad:

 • stavební práce provádět v období nepřítomnosti netopýrů v úkrytu – u letních kolonií je to období přibližně od konce srpna do začátku března
 • zachovat v plném rozsahu vletové a výletové otvory, které dosud netopýři používali
 • opatření proti vnikání holubů do půdních prostor provést tak, aby byl přesto umožněn přístup netopýrů
 • pro impregnaci dřeva používat prostředky co nejméně toxické pro netopýry (např. prostředky na bázi pyrethroidů nebo sloučeniny bóru), a aplikovat je v období nepřítomnosti netopýrů, nejlépe několik měsíců před jejich návratem do úkrytu

Technická řešení

Opatření proti vnikání holubů lze provést některým z následujících způsobů:
 • Do otvorů či oken je možné nainstalovat pletivo, které je v horní části ohnuté a pohyblivé, čímž znemožňuje usednutí holuba. Nad horním koncem pletiva se ponechá mezera až 20 cm, kterou již netopýři na rozdíl od holubů proletí.

     

 • Do oken ve vikýřích je možné přibít napříč latě s mezerami, kterými mohou netopýři proletovat, ale holubi nejsou schopni usednout a protáhnout se dovnitř. Ve spodní části okna se umístí zevnitř i zvenku cca 10 cm široké nehoblované prkénko, na které mohou netopýři přistát a šplhat po něm. Nad ním následuje lať tvořící štěrbinu cca 4 cm, kterou netopýr po usednutí snadno proleze, jež ale bezpečně vylučuje proniknutí holubů. V horní části okna, kam se holub po přistání odspodu nedostane, je vhodné umístit latě ve větších vzdálenostech (10-15 cm), aby umožnily netopýrům přímo vletovat

 • Menší otvory lze také upravit pomocí dvou nehoblovaných prken umístěných paralelně vedle sebe v otvoru podle nákresu (vzdálenost mezi deskami ponechat min. 6 cm).

(autor obrázků Michal Andreas)


Impregnace trámů a dalších dřevěných prvků
K impregnaci dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám je třeba používat prostředky co nejméně toxické pro netopýry. Jejich aplikaci je navíc nutné provádět v období nepřítomnosti netopýrů a nejlépe několik měsíců před jejich návratem do úkrytu. Doporučené jsou zejména prostředky obsahující sloučeniny bóru (kyselina boritá a její soli, borax – např. Bochemit), vhodné jsou také prostředky na bázi pyrethroidů (permethrinu, cypermethrinu, deltametrinu, případně flufenoxuronu). Z fungicidů lze použít kvartérní amonné soli, propikonazol, IPBC a dichlofluanid.

Příklady některých vhodných přípravků dostupných na českém trhu:
Lignofix (výrobce Stachema), Bochemit QB (výrobce Bochemie), Wolmanit CX-10 (výrobce Dr. Wolman GmbH), Boronit (výrobce Pragochema), Dřevosan (výrobce Metrum)

Řešení některých problémů spojených s výskytem netopýrů

Během soužití s netopýry mohou občas vznikat různé problémy. Téměř vždy však existuje přijatelné opatření, jak situaci vyřešit s ohledem na netopýry i obyvatele domu. Zde naleznete příklady řešení nejčastějších problémů.

Ochrana trámoví a podlahy před hromadícím se trusem
Dlouholetým pobytem netopýrů v půdních prostorách mohou být poškozovány trámové konstrukce, přímo vystavené účinkům moči a trusu. Opatření, která tento problém pomohou vyřešit, jsou následující:

 • Po provedení očisty půdního prostoru se na podlahu pod kolonií natáhne paropropustná fólie, která umožňuje zároveň vysušování trusu a nezabraňuje dýchání klenby nebo stropu budovy. Pokud je to možné, je dobré fólii upevnit i několik cm nad zem (zlepšuje to její vysychání). Fólie následně zabraňuje poškození podlahy a usnadňuje pravidelný úklid trusu. Úklid trusu mohou po dohodě zajistit členové ČESON či různých dalších regionálních ochranářských organizací (např. Základní organizace ČSOP).
 • V některých případech (často např. na půdách kostelů) je vhodnější instalovat nejprve nad klenbou stropu dřevěnou podlážku a na ní poté umístit fólii. V případě potřeby je podlážku možné umístit tak, aby nespočívala přímo na očištěných trámech. Okraje podlážky by měly být vyvýšené, aby přes ně trus nepřepadával.
   
  Dřevěná podlážka pokrytá paropropustnou fólií.

 • Potřebnou ochranu očištěnému trámoví pod místem výskytu netopýrů poskytnou stříšky z půlených plastových trubek. Plasty jsou našroubovány na kovových nosnících, pomocí kterých jsou nasazeny na trámy. To umožňuje postupné vysychání promočených trámů a jejich „dýchání“.
  Stříšky na trámy z plastových trubek.Detail kovového nosníku.

  Jednodušší variantou je položení trubek přímo na trám a jejich upevnění pomocí drátu. Místo trubek lze případně použít také širší lepenkové pásy, které se na trámy přivážou rovněž pomocí drátu.

  Pokládání ochranných lepenkových pásů.

Modelové doporučení, které lze použít jako vodítko pro realizaci podobného preventivního opatření. V každém případě by však opatření mělo být vždy konzultováno s orgánem ochrany přírody (příslušná správa CHKO).

Znečišťování oken pod výletovým otvorem
padajícím trusem, případně močí, lze zamezit tím, že 50 cm pod otvor nebo nad znečišťované místo nainstalujeme 10 cm širokou plechovou stříšku.


Plechová stříška zabraňující padání trusu na verandu chaty.

Náhodnému záletu netopýrů otevřeným oknem do bytu
lze předejít použitím okenní sítě na komáry; pokud to nelze (u vyklápěcích oken), nechat při větrání alespoň přes okno zataženou záclonu. Pokud vám netopýr náhodou vletěl do bytu, je nejlepší co nejvíce otevřít okno, zhasnout světlo a počkat - netopýr se zorientuje a většinou si najde cestu ven sám. Pokud víte, že se v blízkosti nachází netopýří úkryt a chcete předejít podobným situacím, pokud možno neotvírejte okno během výletu netopýrů, tj. po západu slunce.

Netopýři pronikají do stoupaček, na chodby apod.
V některých případech mohou netopýři proniknout různými štěrbinami kolem izolace dovnitř domu, odkud následně nemohou najít cestu zpět do úkrytu. Situaci lze vyřešit jednoduše uzavřením otvorů, které vedou z prostor obývaných netopýry do vnitřku domu a uvězněné netopýry nechat odletět jako v případě záletu oknem do bytu.

Šramocení a hlasovým projevům netopýrů
nelze zamezit. V případě, že je situace s rušením obyvatel bytu neúnosná, lze ve vhodném období opatřit vletové otvory v kritickém místě jednosměrnou uzávěrou, která umožní netopýrům opustit úkryt, ale zamezí jejich návratu zpět. Netopýři tak budou nuceni přesunout se do jiných částí domu. Vždy však záleží na významnosti úkrytu.

Pokud jsou vaše problémy s netopýry takové, že je nelze jednoduše odstranit, kontaktujte nás (netopyr@ceson.org). Většinou i tak existuje řešení, jak pomoci obyvatelům domů a zároveň neublížit netopýrům. Každá situace však vyžaduje individuální přístup a odbornou pomoc.

Modelové příklady
Zde naleznete modelové příklady opatření, která byla v minulých letech provedena v některých budovách využívaných významnými netopýřími koloniemi v ČR a na Slovensku.