^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ ČLENOVÉ ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ FÓRUM ^ö^ ODKAZY    

Víte o nějakém netopýřím úkrytu v dutině stromu nebo v budově? Napište nám.
FaceBook

Kontakt
Česká společnost
pro ochranu netopýrů
Národní muzeum,
Václavské náměstí 68,
115 79 Praha 1
netopyr@ceson.org

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 7048.
54.5% (3844)
20.6% (1455)
24.8% (1749)

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife


ČESON

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) vznikla v roce 1991 za účelem zlepšení spolupráce mezi odborníky a amatéry zabývající se netopýry. Posláním této nevládní organizace je koordinace ochrany a výzkumu netopýrů. ČESON shromažďuje informace a poznatky o problémech, upozorňuje na ně odpovědné orgány a navrhuje jejich řešení. Dále vypracovává expertizy v oboru ochrany netopýrů a jejich prostředí a zajišťuje vzájemnou informovanost svých členů a příznivců společnosti o aktuálním stavu netopýří problematiky a v oboru výzkumu a ochrany netopýrů prosazuje vzájemnou spolupráci mezi amatéry, širokou veřejností, odborníky a státní správou. Výrazně se podílí na monitoringu netopýřích populací v ČR a reprezentuje státní ochranu netopýrů v tuzemsku i zahraničí.


Aktuality

Seminář Ochrana netopýrů vázaných na úkryty v budovách [18.5.2016]
Srdečně zveme na první ze série seminářů věnovaných problematice ochrany netopýrů vázaných na úkryty v budovách, který se uskuteční v úterý 14. června 2016 v zasedací místnosti Magistrátu hlavního města Prahy. Více informací v pozvánce. Seminář probíhá v rámci projektů popdořených Hl. městem Prahou, SFŽP ČR a MŽP.
Spuštěna netopýří pozorovatelna na hradě Točník  [10.5.2016]
V dubnu byla uvedena do provozu netopýří pozorovatelna na hradě Točník. Díky kamerovému systému mohou náštěvníci na obrazovce ve sklepě Královského paláce sledovat přímý přenos z jinak nepřístupného úkrytu letní kolonie netopýra velkého, která sídlí v horní části zborceného točitého schodiště do královských komnat. Pozorovatelna byla spuštěna díky projektu "Na půdě, tam to žije!" aneb poznejte tajemný svět netopýrů", finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP. Více informací najdete na projektovém webu.
Májové akce s netopýry [30.4.2016]
Srdečně zveme na květnové akce s netopýry ? ve čtvrtek 12.5. na přednášku do Mladé Boleslavi, v sobotu 14.5. na Slavnosti stepí do Českého středohoří nebo v sobotu 28.5. na hrad Cornštejn na jižní Moravě. Více o jednotlivých akcích zde.
Oslavte Dny Země s netopýry [15.4.2016]
Duben je tradičně ve znamení oslav svátku Dne Země. Vydejte se na některou z řady akcí, na nichž se můžete potkat s živými netopýry a dozvědět se více o jejich životě. Ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi jsme pro vás připravili několik netopýřích stánků, které budou součástí programu Dne Země v Praze, Olomouci nebo v Zábřehu na Moravě, chybět nebude ani jedna večerní vycházka, tentokrát ve Zlíně. Přehled všech akcí s podrobnějšími informacemi najdete zde.
Webové stránky projektu "Na půdě, tam to žije!" spuštěny [12.4.2016]
Začátkem dubna byly spuštěny nové webové stránky k projektu "Na půdě, tam to žije! - aneb poznejte tajemný svět netopýrů". Dozvíte se zde, jaké druhy netopýrů využívají úkryty na půdách, na kterých hradech a zámcích žijí, kde je můžete pozorovat a řadu dalších zajímavých informací i tipů na výlety - koukněte se zde.
Výtvarná a literární soutěž pro pražské děti [11.4.2016]
ČESON vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž pro žáky pražských škol na téma "Jak jsem potkal netopýry". Až do 31. května 2016 mohou zájemci posílat své soutěžní příspěvky, ve kterých ztvární prostřednictvím obrázku či literárně (formou dopisu, povídky, básničky) své zážitky se setkání s netopýry. Soutěž je určena pro děti ve věku 6-18 let, příspěvky budou hodnoceny v jednotlivých věkových kategoriích. Vybraná soutěžní díla zveřejníme a nejlepší autory odměníme věcnými cenami. Během slavnostního vyhlášení výsledků budou mít výherci také možnost setkat se zblízka se živými netopýry. Bližší podmínky soutěže jsou uvedeny v přiloženém letáčku. Soutěž probíhá v rámci projektu podpořeného hlavním městem Prahou.
Jarní vycházky za netopýry do pražských parků  [7.4.2016]
Žáci pražských škol a jejich učitelé i rodiče mají opět možnost zúčastnit se večerních exkurzí za netopýry. Vybrat si mohou ze čtyř vycházek, které se konají od 25. května do 2. června 2016 v Divoké Šárce, Stromovce a Milíčovském lese. Na programu bude pozorování lovících netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru, ale i setkání s ochočeným handicapovaným netopýrem. Exkurze probíhají ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy. Bližší informace najdete zde.
Pozvánka na valnou hromadu ČESON [20.3.2016]
Zveme všechny členy na letošní valnou hromadu ČESON, která se uskuteční v sobotu 23 dubna 2016 v Brně. Podrobnější informace v pozvánce.
Projekt "Škola vzhůru nohama"  [20.3.2016]
Ministerstvo životního prostředí i v letošním roce podpořilo naše vzdělávací programy pro školy. V rámci projektu "Škola vzhůru nohama" tak budou pokračovat nejen výukové programy, přednášky či exkurze pro základní a střední školy, ale vznikne i nový program určený dětem v mateřských školách. Program bude k dispozici od příštího školního roku a v rámci podzimních instruktážních seminářů se s ním budou moct seznámit učitelé MŠ i další zájemci z řad lektorů ekocenter, mateřských center apod. Nabídku aktuálních programů pro školy včetně objednávkového formuláře najdete zde.
Pozvánka na první letošní akce pro veřejnost [15.2.2016]
Zveme vás na první letošní akce pro veřejnost! V sobotu 27. února můžete vyrazit na netopýří stanoviště v rámci Dne zimního spánku v Ekocentru Sluňákov a 19. března zveme na Probouzení netopýrů - speciální prohlídky věnované seznámení s netopýry v Javoříčských jeskyních (nutná rezervace předem). Akce se konají v rámci projektu finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP, více informací najdete zde.
Facebookový seriál o netopýrech na půdách [1.2.2016]
Na našem facebookovém profilu můžete ode dneška sledovat seriál příspěvků, v rámci kterého představujeme veřejnosti jednotlivé druhy netopýrů využívajících úkryty na půdách budov. Prezentace je jednou z aktivit v rámci projektu "Na půdě, tam to žije! - aneb poznejte tajemný svět netopýrů", který vznikl díky finanční podpoře SFŽP ČR a MŽP.
Probíhá tradiční zimní sčítání netopýrů [15.1.2016]
V průběhu ledna a února probíhá po celé ČR tradiční sčítání zimujících netopýrů. Tento monitoring provádí členové ČESON na cca 800 lokalitách, na řadě z nich kontinuálně již 50 let. Jedinečná data získaná tímto způsobem nám umožňují sledovat dlouhodobé populační trendy jednotlivých druhů netopýrů a vrápenců, které zimují v podzemních prostorách.
PF 2016 [31.12.2015]
Přejeme všem pevné zdraví a hodně štěstí v nadcházejícím roce 2016. Těšíme se na viděnou v rámci realizace našich projektů a nezapomeňte, že "na půdě, tam to žije!" - stejně jako na fotografii letní kolonie netopýra ušatého od Daniela Horáčka na našem pf 2016.
ČESON a ekologická výchova v roce 2015 [20.12.2015]
V letošním roce lektoři ČESON uskutečnili téměř stovku přednášek, výukových programů a exkurzí pro děti ze základních, středních i mateřských škol v různých koutech republiky. Tento nárůst aktivit v oblasti ekologické výchovy byl umožněn díky projektům podpořeným Ministerstvem životního prostředí a Hlavním městem Prahou. Přednášky a ostatní vzdělávací programy budou pokračovat i v roce 2016, a to počínaje březnem. Podrobnější informace a objednávkový formulář lze nalézt v sekci Programy pro školy.
Nová publikace Netopýři Krkonoš [15.11.2015]
V roce 2015 byla vydána nová publikace "Netopýři českých a polských Krkonoš". Publikace shrnuje výsledky tříletého projektu, v rámci kterého byla pomocí ultrazvukových detektorů sledována intenzita letové aktivity netopýrů na vybraných lokalitách ve 12 různých biotopech na území obou národních parků a jejich ochranných pásem. Terénní výzkum, stejně jako vyhodnocení dat a přípravu publikace zajišťovali vybraní členové ČESON. Publikace je k dispozici ke stažení ve formátu pdf na webových stránkách KRNAPu.
Zveme na poslední seminář k výukovému programu [2.11.2015]
Letošní cyklus školení pro učitele a lektory ekocenter uzavírá seminář věnovaný výukovému programu pro 1. stupeň základních škol "Netopýři a les". Seminář se koná v úterý 1. prosince v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy (viz pozvánka). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Nové pohledy pro ochranu netopýrů [30.10.2015]
Díky projektu podpořeném Hlavním městem Prahou vznikly nové pohledy, které upozorňují na význam netopýrů a potřebu ochrany jejich úkrytů a současně vybízejí veřejnost ke spolupráci formou inzerátu na téma "hledám bydlení". Pro zájemce budou k dipozici v kanceláři ČESON nebo na našich akcích pro veřejnost.
Podzimní semináře věnované ochraně synantropních netopýrů a ptáků [8.10.2015]
V listopadu proběhnou další tři vzdělávací semináře věnované problematice ochrany synantropních ptáků a netopýrů. Program seminářů zahrnuje jak přednášky věnované vhodným postupům při rekonstrukcích budov, tak i další aktuální témata jako je problém ochrany ptáků před nárazy do průhledných ploch nebo ochrany netopýrů při kácení stromů. Semináře se konají v následujících termínech: 3.11. v Českých Budějovicích, 10.11. ve Slaném a 26.11. v Olomouci. Pozvánky s přihláškou ke stažení zde: Č. Budějovice, Slaný, Olomouc. Semináře probíhají v rámci projektu popodřeného MŽP, nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.
Nový projekt zaměřený na ochranu letních kolonií [8.10.2015]
Díky finanční podpoře SFŽP ČR a MŽP zahajujeme nový projekt nazvaný "Na půdě tam to žije! - aneb poznejte tajemný svět netopýrů." Projekt je zaměřený především na ochranu letních kolonií netopýrů vázaných na úkryty v budovách a zahrnuje celou řadu aktivit poradenského, vzdělávacího a osvětového charakteru. Projekt poběží až do konce roku 2017 a o jednotlivých aktivitách zde budeme průběžně informovat.