^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ ČLENOVÉ ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ FÓRUM ^ö^ ODKAZY    

Víte o nějakém netopýřím úkrytu v dutině stromu nebo v budově? Napište nám.
FaceBook

Kontakt
Česká společnost
pro ochranu netopýrů
Národní muzeum,
Václavské náměstí 68,
115 79 Praha 1
netopyr@ceson.org

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 2124.
57.5% (1221)
18.5% (393)
24% (510)

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife


ČESON

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) vznikla v roce 1991 za účelem zlepšení spolupráce mezi odborníky a amatéry zabývající se netopýry. Posláním této nevládní organizace je koordinace ochrany a výzkumu netopýrů. ČESON shromažďuje informace a poznatky o problémech, upozorňuje na ně odpovědné orgány a navrhuje jejich řešení. Dále vypracovává expertizy v oboru ochrany netopýrů a jejich prostředí a zajišťuje vzájemnou informovanost svých členů a příznivců společnosti o aktuálním stavu netopýří problematiky a v oboru výzkumu a ochrany netopýrů prosazuje vzájemnou spolupráci mezi amatéry, širokou veřejností, odborníky a státní správou. Výrazně se podílí na monitoringu netopýřích populací v ČR a reprezentuje státní ochranu netopýrů v tuzemsku i zahraničí.


Aktuality

Nabídka programů pro školy 2014 [24.3.2014]
V letošním roce jsme připravili pro školy kromě tradičních přednášek spojených s ukázkou živých zvířat také dva nové výukové programy a večerní vycházky za netopýry do vybraných pražských parků. Podrobnější informace o programech najdete zde. Na území Prahy jsou programy realizovány v rámci projektu podpořeného Hlavním městem Prahou.
Seminář o ochraně netopýrů při rekonstrukcích budov v Brně [17.3.2014]
Další seminář zaměřený na seznámení s opatřeními na ochranu netopýrů a ptáků při stavebních úpravách budov se uskuteční 10. dubna v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. Srdečně vás zveme. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.
Monitoring netopýrů na pražských sídlištích [17.3.2014]
I v letošním roce pokračuje díky finanční podpoře hlavního města Prahy monitoring výskytu netopýrů na pražských sídlištích. Tímto způsobem se snažíme v předstihu získat data, která jsou následně podkladem pro plánování vhodných postupů a opatření na ochranu netopýrů během zateplování a dalších stavebních úprav těchto budov. Monitoring, který naplno vypukne v dubnu, je zatím plánován na 15 lokalitách. Pokud byste se do projektu chtěli zapojit a s mapováním pomoci, velmi to uvítáme - kontaktujte nás na e-mailu: netopyr@ceson.org nebo tel: 737121672. Případně můžete zadat svá pozorování přímo do databáze přes webový formulář zde. Předem děkujeme.
Pozvánka na instruktážní seminář k výukovému programu  [10.2.2014]
Učitele pražských základních škol a pracovníky pražských ekocenter zveme na instruktážní seminář k novém výukovému programu pro 1. stupeň základních škol "Netopýři a les". Seminář se bude konat ve čtvrtek 6. března 2014 v budově Magistrátu hl. m. Prahy. Účastníci semináře se podrobně seznámí s náplní výukového programu a dalšími náměty na doplňující tvořivé a vzdělávací aktivity. Zároveň získají zdarma výukový balíček "Netopýři a les". Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v přiložené pozvánce.
Další semináře o ochraně netopýrů při rekonstrukcích budov [27.1.2014]
Další semináře zaměřené na seznámení s opatřeními na ochranu netopýrů a ptáků při stavebních úpravách budov se uskuteční 6. a 11. února na Přírodověděcké fakultě UP v Olomouci. Semináře se konají v rámci projektu "Pod jednou střechou" podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Bližší informace a přihláška ke stažení zde.
Výsledky soutěže Jak jsem potkal netopýry [9.1.2014]
Do literární soutěže, kterou jsme vyhlásili v polovině minulého roku, se sešlo celkem 35 příspěvků, jejichž motivem bylo setkámí s netopýry (33 v kategorii autorů do 15 let a 2 v kategorii nad 15 let). V první kategorii zvítězila povídka Narozena netopýrem od Lucie Sajbotové ze ZŠ Břidličná. Na druhém místě skončila Babora Juráňová ze stejné školy a její Netopýři, třetí místo obsadila Johana Timplová z Týnce nad Sázavou s povídkou Jak jsem se setkal s Barabiášem. V kategorii dospělých získala těsné prvenství Kateřina Ševčíková z Olomouce, která popisuje svou Noc se skřítky. Všem výhercům gratulujeme a posíláme odměnu. Všem ostatním účastníkům děkujeme za jejich snahu. Soutěž proběhla v rámci projektu "Pod jednou střechou" podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.
PF 2014 [30.12.2013]
Děkujeme všem za spolupráci a podporu v uplynulém roce a přejeme vám úspšný start do nového roku, následný pohodový let přes všechny sezóny a hodně energie na překonání všech případných překážek. PF 2014
Nový výukový program pro ZŠ  [15.12.2013]
Díky projektům podpořeným hlavním městem Prahou a MZe jsme v letošním roce připravili nový výukový program pro 1. stupeň základních škol "Netopýři a les". Program hravou formou seznamuje děti s netopýry a jejich významem v přírodě, zejména v lesním prostředí. Výukové balíčky, které kromě metodiky obsahují také sadu pracovních listů a další pomůcky, budou k dispozici učitelům a dalším zájemcům po novém roce v rámci plánovaných seminářů.
Pozvánka na seminář o ochraně netopýrů na území Prahy [20.11.2013]
Zveme vás na seminář věnovaný seznámení s problematikou ochrany netopýrů při stavebních úpravách budov, při jejich výskytu ve vývodech plynových kamen či během kácení stromů. Seminář, který je součástí projektu finančně podpořeného Hlavním městem Prahou, proběhne v úterý 10. prosince 2013 od 9:00 hod. v budově Magistrátu hl. města Prahy. Podrobnější informace najdete v pozvánce.
Další plaketa Náš soused je netopýr předána v Libuni [11.11.2013]
Další plaketa "Náš soused je netopýr" byla předána panu faráři Františkovi Kocmanovi a římskokatolické farnosti Rovensko pod Troskami za příkladnou spolupráci při ochraně letní kolonie netopýra velkého na půdě kostela v Libuni, který pan farář v rámci farnosti spravuje. Akce "Náš soused je netopýr" probíhá díky projektu podpořenému MZe.
Monitoring podzimní migrace netopýrů [1.11.2013]
Některé druhy netopýrů migrují podobně jako ptáci, o jejich tahu se toho ale moc neví. Obzvlášť letos byl podzimní tah, kdy lze aktivní netopýry pozorovat často za denního světla, velmi nápadný. Proto jsme ve spolupráci s kolegy z České společnosti ornitologické připravili projekt, jehož cílem je získat co nejvíce informací o tomto fenoménu. Do projektu se může zapojit každý, kdo zašle svá pozorování do společné datbáze. Více informací a přehled dosavadních pozorování najdete zde.
Pozvánka na druhý seminář o lesích a netopýrech [21.10.2013]
Druhý ze série seminářů na téma "Přírodě blízké hospodaření a ochrana netopýrů v lesích" se bude konat v úterý 12. listopadu v Praze. Seminář je určen vlastníkům lesů, zástupcům lesních správ a odborným lesním hospodářům, pracovníkům veřejné správy a orgánů ochrany přírody i všem dalším zájemcům o tuto problematiku. Podrobnější informace naleznete v pozvánce. Konání semináře finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství a Český nadační fond pro vydru.
V Brně se uskutečnil seminář o šetrném hospodaření a ochraně netopýrů v lesích [18.10.2013]
První ze seminářů "Přírodě blízké hospodaření a ochrana netopýrů v lesích" proběhl 17. října v prostorách Otevřené zahrady Nadace Partnerství v Brně. Součástí semináře byly tři přednášky. Zástupce sdružení Pro Silva Bohemica prof. Vladimír Tesař seznámil účastníky s vývojem koncepce přírodě blízkého hospodaření v lesích a jejími principy. V dalším příspěvku prezentovala dr. Eva Cepáková z ČESON základní informace o nárocích netopýrů obývajících lesy a možná opatření pro zlepšení jejich životních podmínek. Zároveň účastníkům představila novou metodickou příručku ČESON "Netopýři v lesích: doporučení pro lesnickou praxi". Třetí příspěvek, přednesený ing. Tomášem Dudou z FSC ČR, byl věnován lesní certifikaci v rámci mezinárodního systému Forest Stewardship Council, prosazující šetrné hospodaření v lesích. Realizaci semináře finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství, Český nadační fond pro vydru a Nadace Partnerství.
Pokračování monitoringu netopýrů na pražských sídlištích [10.10.2013]
V návaznosti na předchozí projekty pokračuje od letošního září monitoring výskytu netopýrů na pražských sídlištích. Monitoring je součástí projektu podpořeného hlavním městem Prahou a bude pokračovat i v roce 2014. Získaná data jsou pokladem pro plánování vhodných postupů a opatření na ochranu netopýrů během zateplování a dalších stavebních úprav těchto budov. Tak jako v minulých letech, uvítáme vaši spolupráci - více informací na e-mailu: netopyr@ceson.org.
Nová publikace ČESON "Netopýři v lesích" [8.10.2013]
Začátkem října 2013 vychází nová metodická příručka nazvaná "Netopýři v lesích: doporučení pro lesnickou praxi". Publikace je výsledkem společné práce autorů z oborů ochrany přírody a lesnictví. Příručka popisuje úkrytové a potravní nároky netopýrů obývajících lesní prostředí a možnosti, jak přizpůsobit lesnické hospodaření jejich potřebám. Zařazena je rovněž kapitola o ochraně netopýřích úkrytů ve stromech rostoucích mimo les. Příručka je určena zejména vlastníkům lesů, zástupcům lesních správ a odborným lesním hospodářům v České republice. Najde však širší využití také u pracovníků organizací ochrany přírody včetně nižších úrovní státní správy a samosprávy. Elektronickou verzi publikace naleznete zde. Příručka byla vydána v rámci projektu podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR, finančně přispěl také Český nadační fond pro vydru.
Proběhly další semináře v rámci projektu Pod jednou střechou [26.9.2013]
Ve středu 25. září se v Přerově a v Litovli uskutečnily další dva semináře zaměřené na ochranu synantropních druhů ptáků a netopýrů, které byly určené zejména zástupcům složek integrovaného záchranného systému, pracovníkům stanic pro hendikepované živočichy a strážím ochrany přírody, působícím v regionu Olomouckého kraje. Semináře probíhají v rámci projektu "Pod jednou střechou" podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Kurz detektoringu 2013 [20.9.2013]
Zveme vás na seminář věnovaný pozorování netopýrů ultrazvukovými detektory. Dvoudenní seminář určený zejména pro ty, kteří se chtějí zapojit do monitoringu netopýrů na území ČR, ale i pro všechny ostatní zájemce o bližší seznámení s touto výzkumnou metodou, proběhne ve dnech 11. - 12. října 2013 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Bližší informace o programu a způsobu přihlášení najdete v pozvánce.
Akce Náš soused je netopýr dorazila do Uherského Hradiště [15.9.2013]
Další ocenění za spolupráci při ochraně netopýrů byla předána začátkem září v Uherském Hradišti. Plaketu a certifikát převzala Mgr. Kateřina Manová, zástupkyně ředitele Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotní za příkladnou spolupráci vedení školy při záchraně úkrytů netopýrů rezavých, kterou bylo nutno řešit během zateplování budovy školy v loňském roce. Jaká opatření zde byla realizována se můžete podívat zde. Druhou plaketu převzala Mgr. Zuzana Krupičková z odboru životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště, která se spolu s kolegy zasloužila o to, že na území města byl proveden monitoring výskytu netopýrů ve vytipovaných budovách (panelových domech, školách, atd.)a že na základě takto získaných dat jsou nyní důsledně uplatňovány šetrné postupy a vhodná opatření k zajištění ochrany netopýrů a jejich úkrytů. Slavnostní předání plaket proběhlo v rámci projektu "Pod jednou střechou" podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Seminář Přírodě blízké hospodaření a ochrana netopýrů v lesích [13.9.2013]
Zveme vás na první ze série seminářů na téma Přírodě blízké hospodaření a ochrana netopýrů v lesích, který se uskuteční ve čtvrtek 17. října v Brně. Seminář je určen vlastníkům lesů, zástupcům lesních správ a odborným lesním hospodářům, pracovníkům veřejné správy a orgánů ochrany přírody i všem dalším zájemcům o tuto problematiku. Více informací naleznete v pozvánce. Konání semináře finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství a Český nadační fond pro vydru.
Zámek Dobříš zíkal další plaketu Náš soused je netopýr [12.9.2013]
Správa zámku Dobříš je dalším oceněným v rámci akce Náš soused je netopýr. Památeční plaketa a certifikát byly slavnostně předány během Mezinárodní noci s netopýry, která se uskutečnila v pátek 23. srpna v zámeckém parku. Lokalita je ukázkovým příkladem dlouhodobé vzájemné spolupráce ČESONu a správy zámku při ochraně letní kolonie netopýra velkého, která se vyskytuje na zámecké půdě. Díky společným konzultacím, plánování a dodržování potřebných pravidel se zde daří skloubiti nutné opravy střech, aniž by to mělo negativní vliv na netopýry.
Nový projekt zaměřený na práci se školami [1.9.2013]
V průběhu letních měsíců byl díky finanční podpoře Hlavního města Prahy zahájen nový vzdělávací projekt pro základní a střední školy "Poznej tajemný svět netopýrů". V rámci projektu připravujeme nové výukové programy zaměřené na seznámení s netopýry, přednášky, terénní exkurze a další programy pro děti z pražských škol. Podrobnosti lze nalézt zde.