^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36075.
43.4% (15670)
28.5% (10284)
28.1% (10121)

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Průzkumy a posudky

Metodika zpracování průzkumu a posudku

Průzkum je prováděn v souladu se závaznou „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ MŽP:

Nejprve je pomocí dalekohledu provedena vizuální prohlídka domu za účelem zjištění přítomnosti potenciálních úkrytů netopýrů (spár, otvorů apod.) a hnízdišť ptáků. Současně jsou vyhledávány jejich případné pobytové stopy (trus, zbytky hnízd ptáků, kadávery apod.). U domů s půdními prostory je nezbytná také důkladná prohlídka těchto prostor včetně okrajů podstřeší.

Následně proběhne sledování jednotlivých částí domu v době večerní výletové aktivity netopýrů, přibližně půl hodiny před a minimálně hodinu po západu slunce. Průzkum se provádí s pomocí ultrazvukového detektoru a lze ho provést pouze v období mimo hibernaci netopýrů a zároveň za vhodného počasí (ne za deště, silného větru, teploty pod 10°C či náhlého výrazného ochlazení). V případě většího bloku domů, či vchodů uzavřených uvnitř bloku musí průzkum provádět více pracovníků najednou nebo je nutné realizovat opakované kontroly.

Výsledek průzkumu je zpracován do zprávy, ve které je v případě nálezu úkrytů netopýrů či hnízdišť ptáků uvedeno doporučení ČESON pro následné stavební úpravy. Doporučené postupy a opatření je třeba zahrnout do projektové dokumentace stavby.


Cena za zpracování posudku

Cena průzkumu sestává z nákladů na cestu (14 Kč/km) a odměny za terénní práce a vyhotovení zprávy (1000 Kč/hod). K ceně je nutno připočítat DPH 21%.


Seznam odborně způsobilých osob

Zde najdete seznam odborně způsobilých osob, které mohou zpracovat posudky v souladu s požadavky dotačních programů OPŽP, IROP a Zelená úsporám:

Seznam kontaktů

Pokud jste v seznamu nenašli kontakt na odborníka působícího ve vašem regionu, kontaktujte nás na tel. čísle 737 121 672 nebo na e-mailu: netopyr@ceson.org.