^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 19706.
45.9% (9047)
27.7% (5461)
26.4% (5198)

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLifeEUROBATS


Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů

Dohoda vychází ze skutečnosti, že evropští netopýři patří mezi nejvíce ohrožené skupiny živočichů. Hlavní nebezpečí představuje ničení jejich přirozeného prostředí (úbytek listnatých a smíšených lesů, vysoušení mokřadů, kácení břehových porostů, používání pesticidů v zemědělství a lesním hospodářství). Netopýři však často vyhledávají také uměle vytvořené úkryty: letní kolonie samic s mláďaty mohou obývat půdy a střešní prostory různých budov, v zimě se naopak řada druhů netopýrů shromažďuje v opuštěných štolách. Ani zde nejsou mimo nebezpečí – opravy střech, ošetřování trámů a krovů chemickými látkami, nevhodné způsoby uzavírání vchodů do podzemních prostorů a v neposlední řadě také rušení mohou netopýry z těchto úkrytů zcela vypudit. Hlavním cílem dohody je vzájemně koordinovat aktivity jednotlivých evropských zemích v ochraně netopýrů.
V současnosti je členem dohody 30 evropských států, jejichž zástupci se každoročně scházejí na zasedáních Poradního výboru (Advisory Committee Meeting) a jednou za tři roky na zasedáních smluvních stran (Meeting of the Parties). Zde jsou diskutovány hlavní problémy výzkumu a ochrany netopýrů a jejich stanovišť, stanovovány prioritní úkoly a shrnovány výsledky jejich plnění.
Česká republika přistoupila k této dohodě v roce 1994, přičemž hlavním partnerem EUROBATS při řešení uvedených úkolů je ČESON.

Evropská noc pro netopýry (European Bat Night)
Osvětově zaměřená akce, vyhlašovaná od roku 1997 každoročně sekretariátem dohody EUROBATS. Koná se pravidelně poslední srpnový víkend, kdy má veřejnost možnost seznámit se s netopýry a jejich ochranou buď prostřednictvím přednášek a filmů nebo přímo v terénu při odchytu netopýrů do sítí a při ukázkách použití ultrazvukových detektorů.

Více o dohodě EUROBATS: www.eurobats.org