^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36075.
43.4% (15670)
28.5% (10284)
28.1% (10121)

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Péče o úkrytyPanelové domy na sídlišti Broumovská v Liberci

Popis situace:
Dva bloky panelových domů v ulici Sametová 713 – 724 na sídlišti Broumovská v Liberci jsou tradičním a dlouhodobě sledovaným zimovištěm netopýra pestrého (Verspertilio murinus) a netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus). Jako úkryt zde netopýři využívali horizontální spáru mezi panelem tvořícím stěnu suterénu a přesahujícím panelem prvního nadzemního podlaží ve výši zhruba 2,5 metru nad okolním terénem. Na horním konci byla spára zalomena mezi panely do horizontální úrovně, její profil byl tedy ve tvaru převráceného písmena L. Hloubka této spáry se tak pohybovala mezi 20 až 50 mm, její výška činila cca 150 mm. Kromě toho se zimující netopýři pravidelně vyskytovali také na několika místech ve spárách mezi panely domu č.p. 721, v menší míře i v dutinách za větracími otvory do podstřeší. V roce 2011 byl připraven projekt na zateplení uvedených bytových domů a bylo proto třeba vyřešit, jak ochránit úkryty netopýrů.

Řešení:
Na základě spolupráce zástupců ČESON, krajského úřadu Libereckého kraje, společenství vlastníků bytů a SBD Sever bylo domluveno načasování stavebních prací mimo období zimování netopýrů (tj. na období od dubna do října) a současně byla naplánována realizace vhodných kompenzačních opatření. Prvním z nich byla instalace 14 budek do zateplení na původní místa netopýřích úkrytů na severovýchodní straně domu č.p. 721. Devět dřevocementových budek dvou typů poskytl pro tyto účely zdarma ČESON v rámci projektu podpořeného DBU, Nadací Partnerství a MŽP ČR. Dalších pět budek z tvrzeného polystyrenu si vyrobili vlastníci bytů pod odborným dohledem pracovníka ČESON na vlastní náklady.

Vzhledem k tomu, že i spáru v přízemí bylo nutné kvůli riziku vzniku tepelného mostu zcela zaslepit, bylo zde navrženo vytvoření speciálních liniových budek napodobujících původní spáru, které budou umístěny v její přibližné dřívější úrovni na netopýry využívaných částech domů. Tyto budky byly vyrobeny na míru pomocí polystyrenu, stavebního lepidla a hrubé omítky. Jsou celkem tři a nejdelší z nich měří téměř 300 metrů. Součástí budek je rovněž zalomení do tvaru L v horní části, které je výrazně hlubší než u původní spáry. Hloubka vnitřních prostor budek tedy činí 20 - 70 mm, výška svislé části štěrbiny 250 mm (viz technický výkres). Zadní vertikální stěna je zdrsněná (opatřená vrstvou lepidla s drážkami) tak, aby po ní mohli netopýři snadno šplhat. Takto koncipovaná budka má, podobně jako původní úkryt, několik mikroklimatických úrovní, mezi kterými se mohou netopýři dle potřeby přesunovat. Realizace popsaných opatření byla provedena na základě udělené výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. a probíhala postupně na jednotlivých domovních vchodech v průběhu let 2011 až 2014.

Výsledek:
Výsledné budky v přízemí domu poskytují netopýrům vhodné podmínky pro zimování, navíc jim umožňují lépe se schovat. Průběžné údaje o jejich obsazenosti jsou k dispozici od roku 2012. Rovněž budky instalované ve vyšších patrech domu č.p. 721 jsou netopýry pravidelně využívány.Část domu, kde je v přízemí patrné umístění budky imitující původní zimoviště netopýrů ve spáře mezi panely.Bližší pohled na vstup do liniové budky v přízemí.Zimující netopýři hvízdaví v budce imitující původní spáru mezi panely.Technický výkres netopýří budky napodobující původní spáru mezi panely v přízemí domu (upraveno podle přílohy rozhodnutí KÚ Libereckého kraje).Různé typy netopýřích budek v zateplení domu na úrovni 6. podlaží.

Zpracovali: Daniel Horáček a Petra Schnitzerová, foto: Daniel Horáček