^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36075.
43.4% (15670)
28.5% (10284)
28.1% (10121)

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Péče o úkrytyZpráva o realizaci projektu "Hanušovice – kostel"

Popis situace:
Stanoviště letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) v kostele ve Starých Hanušovicích bylo zařazeno do Národního seznamu Evropsky významných lokalit jako „Hanušovice – kostel“ CZ0713726. Každoročně půdní prostor kostela využívá přibližně 500 samic netopýra velkého. Vrstva guána na lávce pod kolonií dosáhla místy výšky přes půl metru. Pohyb po této lávce se tak stal nebezpečným z důvodu možného uklouznutí po šikmé ploše vrstvy trusu nebo předvídatelné destrukce dřevěných desek narušených působením moči a výkalů a jejich hmotností. Exkrementy by dále mohly poškodit konstrukci krovu střechy a stropní klenby kostela.

Postup řešení:
Pro zajištění bezpečného sčítání letní kolonie i ochrany vlastní nemovitosti nabídla AOPK ČR (Krajské středisko Olomouc) Římskokatolické farnosti v Hanušovicích možnost využití dotačního titulu z programu péče o krajinu (PPK) na instalaci ochranných prvků proti negativnímu působení netopýrů. Tento záměr byl realizován, na základě výjimky z ochranných podmínek výše uvedeného druhu, vydané AOPK ČR - Správou CHKO Jeseníky, v průběhu podzimních měsíců roku 2007. Směrnice uvedeného dotačního programu neumožňují financovat přípravné práce spočívající v odstranění guána nahromaděného za uplynulé období. Tuto činnost nebyla schopna zajistit ani ŘkF v Hanušovicích. Úkolu se proto ujali členové ČESON ze ZO ČSS 7–11 Barbastellus. Vyklizení půdy proběhlo dne 23.9. 2007 za účasti 6 členů ZO ČSS 7–11 Barbastellus a asistence pracovníka AOPK ČR – KS Olomouc. Trus byl na půdě pytlován, vynesen na přistavenou vlečku a následně panem kostelníkem rozptýlen na farní pozemky. Po provedení očisty půdního prostoru byla v úrovni nejvýše položených příčných trámů krovu instalována dřevěná podlážka. A to tak, aby přímo nespočívala na očištěných trámech. Okraje podlážky jsou vyvýšené, aby přes ně trus nepřepadával. V polovině listopadu 2007 byl proveden ochranný nátěr podlážky, když předtím bylo odstěhováno asi 80 převážně mladých netopýrů (M.myotis) do nedaleké štoly Mařka. Na jaře 2008 byla na podlážku instalována ochranná fólie. Dne 7.3.2009 provedli členové ČESON ze ZO ČSS 7–11 Barbastellus úklid a vynesli 71 kg vysušeného guána nahromaděného za uplynulou sezónu.

Zpracoval: Jiří ŠafářStav před zásahem v roce 2007.Úklid trusu.Pohled na vyčištěnou klenbu kostela.Dřevěná podlážka s ochrannou fólií – rok 2008.Detail konstrukce podlážky – pohled odspodu.