^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36075.
43.4% (15670)
28.5% (10284)
28.1% (10121)

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Péče o úkrytyVěž hradu v Týnci nad Sázavou - oprava podlahy a další opatření

Předposledního podlaží věže obývá letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis). Každoročně je zde sčítáno 120 – 150 samic s mláďaty. Týnecká věž je také jednou z Evropsky významných lokalit tohoto druhu.

Popis situace a postup řešení:
1. V roce 1998 byl řešen problém s netopýřím trusem, který se hromadil na podlaze pod visícími netopýry a to i v místech, kde se pohybovali návštěvníci. Druhým problémem byly občasné zálety netopýrů do spodních pater s expozicí, které znečišťovali trusem a kde bylo instalováno zabezpečovací zařízení. Jednoduchým řešením této situace bylo podbití části stropu u schodiště hoblovanými palubkami, které zamezilo tomu, aby se netopýři zavěšovali na strop v prostoru, kudy lidé prochází. Prostor pro návštěvníky byl ohrazen dřevěným zábradlím, které naopak zabraňuje pohybu návštěvníků pod místy využívaných netopýry. U otevřeného schodiště byly instalovány samozavírací dveře, zabraňující zaletování netopýrů do nižších podlaží věže.

2. V roce 2004 bylo nutné provést opravu podlahy posledního patra, která byla v havarijním stavu v důsledku napadení tesaříkem krovovým a hrozilo zde propadnutí návštěvníků. Podlaha je ale zároveň stropem, na který se netopýři zavěšují. Díky spolupráci nevládní organizace Ochrana fauny ČR, památkového úřadu a městského úřadu v Týnci n. Sázavou se však podařilo provést tento rozsáhlý zásah bez negativního dopadu na netopýry. Společně byl naplánován vhodný postup prací a zároveň bylo neprodleně požádáno o povolení výjimky k zásahu MŽP ČR, neboť věc spěchala (byl únor a rekonstrukce musela být hotova do konce března, před příletem prvních netopýrů). Zásah byl povolen, bylo jen třeba dodržet několik základních zásad. Nová podlaha musela být vytvořena stejným způsobem jako podlaha původní – v tom se shodoval požadavek ochrany přírody i památkářů. Stropní trámy zůstaly zachovány původní, neboť naštěstí nebyly tesaříkem poškozeny. Na ně byly položeny nové palubky o síle 3,5 cm, které byly ze spodní strany nehoblované kvůli umožnění přichycení netopýrů. Požadovaná impregnace dřeva musela být odložena na podzim - do období po odletu netopýrů. Ošetření trámů a podlahy bylo nakonec provedeno v prosinci téhož roku prostředkem BOCHEMIT QB, což je zároveň insekticidní i fungicidní přípravek ředitelný vodou, použitelný v interiérech i exteriérech, splňující kritérium nízké toxicity pro netopýry.

Zpracovala: Petra NováOpravený strop s kolonií netopýra velkého.Samozavírací dveře a podbití stropu v prostoru pro návštěvníky.Každoroční úklid trusu.