^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36075.
43.4% (15670)
28.5% (10284)
28.1% (10121)
V této anketě jste již hlasoval(a).

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Poradna

Na této stránce najdete odpovědi na nejčastější dotazy a malou poradnu v otázkách ochrany netopýrů a jejich úkrytů. Pokud potřebujete více informací nebo odbornou pomoc, kontaktujte nás. Adresář kontaktů regionálních spolupracovníků nejdete zde.

Co jsou netopýři zač?

Jsou všichni netopýři chránění?

Proč netopýry chráníme?

Jak postupovat, plánujete-li opravu střechy či jiné úpravy půdních prostor obývaných netopýry?

Chystáte zateplování či opravu střechy panelového domu – jak postupovat?

Jak vyřešit některé problémy spojené s výskytem netopýrů v domě?

Co dělat, když vám netopýr vletí do bytu?

Co s nalezeným zraněným nebo nelétajícím netopýrem?

Jsou netopýři nebezpeční?

Víte o netopýřím úkrytu?
Co jsou netopýři zač?

 • Netopýři jsou zajímaví a sympatičtí živočichové, kteří patří mezi savce. Létání jim umožňuje kožní blána napnutá mezi prodlouženými prsty předních končetin (kromě palce), záprstními kůstkami, boky těla, zadními končetinami a ocasem. Při odpočívání se zavěšují obyčejně hlavou dolů, ale mnozí dovedou také lézt po pevném podkladu. Netopýři, kterým říkáme vrápenci, lézt nedokážou, umějí se jen zavěsit.

 • Netopýři žijí v lesním i nelesním prostředí. Mnohé druhy se přizpůsobily k životu ve městech a na vesnicích. Přes den nebo i v zimě se tam ukrývají v různých stavbách (půdy a sklepy budov, štěrbiny na domech, mosty, katakomby, štoly), v létě na území měst a vesnic také loví potravu.

 • Naše druhy netopýrů jsou hmyzožravé. Potravu loví buď ve vzduchu nebo ji sbírají z listí stromů, ze země nebo z vodní hladiny. Strach z upírů je zbytečný, protože žádný z evropských druhů se neživí krví. Také pověra, že netopýři se zaplétají ženám a dívkám do vlasů, je nepravdivá.

 • Netopýři jsou aktivní v noci, ale některé druhy vyletují již za šera a výjimečně i za bílého dne. Při letu za snížené nebo nulové viditelnosti (v jeskyních) se orientují podle ozvěny vlastních ultrazvukových signálů, tak zvanou echolokací. Pomocí echolokace také loví hmyz. Echolokační výkřiky, pro lidi neslyšitelné, vznikají v hrtanu, vycházejí ústní nebo nosní dutinou a po odrazu od překážky se vracejí a jsou zachyceny ušima netopýra. Kromě toho vydávají netopýři zvuky k vzájemnému dorozumívání, z nichž některé slyšíme.

 • Všichni evropští netopýři mají vyvinut sociální instinkt a tvoří různě velké kolonie, které zpravidla sdružují příslušníky téhož druhu. Mohou mít třeba jen 10 členů, ale u některých druhů čítají několik set nebo i tisíc jedinců. Od května do srpna se v dutých stromech, na půdách budov i v jiných úkrytech sdružují samičky, které tam v červnu nebo začátkem července rodí 1-2 mláďata. Ta rychle rostou a v srpnu už poprvé vyletují za potravou. Koncem léta a počátkem podzimu se samičky páří, ale další mláďata se rodí až příštím rokem. Chladné roční období tráví netopýři zimním spánkem, nejčastěji je najdeme v jeskyních a v umělých podzemních prostorech. Některé druhy přezimují v budovách městských sídlišť.

 • V České republice bylo zjištěno 26 druhů netopýrů, ale 3 z nich u nás nežijí trvale, jen se k nám občas zatoulají. Všechny druhy i jejich úkryty jsou chráněné. Jsou mezi nimi ale rozdíly, některé druhy jsou hojné a zvláštní ochranu nepotřebují, jiné jsou vzácné a obvykle také málo známé. Abychom je poznali a zhodnotili jejich ekologický význam v přírodě, musíme je chránit a shromažďovat poznatky o jejich výskytu a způsobu života. Odborníkům v tom mohou pomoci všichni, kteří na výskyt netopýrů upozorní

Jsou všichni netopýři chránění?

Ano, všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a podle prováděcí vyhlášky č. 395/92 Sb., v aktuálním znění, jsou zařazeny do kategorie kriticky nebo silně ohrožený druh. Právní ochraně podléhají nejen samotná zvířata, ale také netopýří stanoviště - a to jak přirozená, tak umělá. Pro jakoukoliv manipulaci s netopýry nebo zásah na jejich stanovišti je proto třeba si vyžádat výjimku ze zákona od orgánů ochrany přírody.

Netopýry se zabývá také legislativa Evropské unie. Podle Směrnice o stanovištích č. 92/43/EEC podléhají všechny druhy přísné ochraně – mimo jiné je zakázáno jejich usmrcování, rušení a rovněž poškozování nebo ničení míst jejich rozmnožování a odpočinku. Kromě toho je náš stát zavázán chránit všechny druhy netopýrů vyskytujících se na našem území také na základě několika mezinárodních dohod (Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů, Bonnská úmluva, Bernská úmluva), které jsou naší legislativou považovány za součást právního řádu.

Proč netopýry chráníme?

Netopýři jsou v přírodě nezastupitelní už tím, že létají a loví v noci. To dělá jen velmi málo ptáků a ani ti netopýrům nekonkurují, protože loví jinak. Většina našich netopýrů chytá létající hmyz, mezi nímž jsou druhy obtížné a škodlivé. Tak např. jeden netopýr hvízdavý za jednu noc zkonzumuje až 2500 komárů! A komu z nás je příjemný pískot komáří samičky, která se chce nakrmit naší krví? Přesto, že určité druhy netopýrů se přizpůsobily k životu v blízkosti člověka, na některé změny v životním prostředí jsou všichni netopýři citliví. Vadí jim např. používání jedovatých pesticidů, zvýšená koncentrace výfukových plynů, chemické postřiky v místech úkrytů, vysušování mokřadů, ubývání lesů a velkoplošné zemědělství. Zvlášť jim škodí vyrušování v době jejich zimního spánku. Příliš časté probouzení vede ke snížení hmotnosti, netopýr nemůže obnovit rezervy podkožního tuku a hyne. Chceme-li zachovat bohatství fauny netopýrů, musíme chránit jejich letní i zimní úkryty a udržovat celou krajinu zdravou a neznečištěnou.

Chystáte zateplování či opravu střechy panelového domu – jak postupovat?

1. Před započetím prací (a nejlépe ještě před zpracováním projektu rekonstrukce) je nutno zjistit, kdy a kde se netopýři v budově vyskytují. Provedením průzkumu lze snadno předejít pozdějším střetům a komplikacím. Výskyt netopýrů lze určit pozorováním výletové aktivity s pomocí ultrazvukových detektorů, u některých druhů také na základě dobře slyšitelných hlasových projevů zejména ve večerních hodinách před jejich výletem z úkrytu. V zimním období je však určení výskytu netopýrů velmi obtížné a úspěch je pravděpodobnější v teplejších dnech. Průzkum by měl ukázat, jaké druhy netopýrů se v domě vyskytují, v kterém období roku, jaké úkryty a výletové otvory používají. Průzkum by měli provést zoologové – chiropterologové, kontakty na konkrétní odborníky působící v jednotlivých regionech naleznete zde.

2. V případě, že byl v domě zjištěn výskyt netopýrů, je nutné informovat projekční firmu. Ta by pak nejlépe měla zapracovat odpovídající postup a technická řešení do projektové dokumentace stavby.

3. Zároveň je nutné neprodleně zažádat o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Souhlas, tzv. výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, vydávají:

 • na území chráněné krajinné oblasti a národního parku příslušná správa CHKO nebo NP (kontakty na jednotlivé správy)
 • mimo území CHKO a NP odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu (kontakty na jednotlivé KÚ)
 • na území vojenského újezdu jeho újezdní úřad


4. Při realizaci rekonstrukce je pak nutné řídit se podmínkami, které orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí stanoví. Podmínky se mohou lišit podle konkrétní situace, nicméně vždy bude nutné dodržet několik následujících zásad:
 • zachovat přístupové otvory do úkrytů, které dosud netopýři používali
 • v případě, že to není technicky možné zajistit (např. u úkrytů štěrbinového typu při zateplování celého pláště domu), provádět stavební práce v období nepřítomnosti netopýrů v úkrytu
 • případně – pokud se nejedná o výskyt letní kolonie s mláďaty nebo zimování - zajistit, aby mohli netopýři v předstihu opustit úkryt a nemohli se před jeho uzavřením vrátit zpět (lze spolehlivě uskutečnit pouze v období březen – duben nebo září – říjen).

Podrobnější informace a příklady technických řešení naleznete zde.

Plánujete opravu střechy či jiné úpravy půdních prostor obývaných netopýry - jak postupovat?

1. Záměr je vhodné předem konzultovat s odborníky - chiropterology, kteří určí druh netopýra a na základě průzkumu konkrétní situace vám poradí odpovídající postup a pomohou navrhnout možná technická řešení, která minimalizují negativní dopad rekonstrukce na netopýry. Kontakty na konkrétní odborníky působící v jednotlivých regionech naleznete zde, případně nás kontaktujte na netopyr@ceson.org.

2. Před započetím stavebních prací (a nejlépe ještě před zpracováním případného stavebního projektu) je nutné zažádat o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Souhlas, tzv. výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, vydávají:

 • na území chráněné krajinné oblasti a národního parku příslušná správa CHKO nebo NP (kontakty na jednotlivé správy)
 • mimo území CHKO a NP odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu (kontakty na jednotlivé KÚ)
 • na území vojenského újezdu jeho újezdní úřad


3. Při realizaci rekonstrukce je pak nutné řídit se podmínkami, které orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí o výjimce stanoví. Podmínky se mohou lišit podle konkrétní situace, nicméně vždy bude nutné dodržet několik následujících zásad:
 • stavební práce provádět v období nepřítomnosti netopýrů v úkrytu – u letních kolonií je to období přibližně od konce srpna do začátku března
 • zachovat v plném rozsahu vletové a výletové otvory, které dosud netopýři používali
 • opatření proti vnikání holubů do půdních prostor provést tak, aby byl přesto umožněn přístup netopýrů
 • pro impregnaci dřeva používat prostředky co nejméně toxické pro netopýry (např. prostředky na bázi pyrethroidů nebo sloučeniny bóru), a aplikovat je v období nepřítomnosti netopýrů, nejlépe několik měsíců před jejich návratem do úkrytu


Příklady některých technických řešení naleznete také zde.

Jak vyřešit některé problémy spojené s výskytem netopýrů v domě?

 • Hromadění trusu pod kolonií na půdě lze předejít umístěním plastové fólie na podlahu před příletem kolonie, kterou na konci sezóny snadno sbalíme a odneseme i s trusem. Trus lze následně využít jako výborné hnojivo na zahrádce.
 • Znečišťování oken pod výletovým otvorem padajícím trusem, případně močí, lze zamezit tím, že pod otvor nainstalujeme plechovou stříšku.
 • Náhodnému vletu netopýrů otevřeným oknem do bytu lze předejít použitím okenní sítě na komáry, pokud to nelze (u vyklápěcích oken) nechat při větrání alespoň přes okno zataženou záclonu.
 • Pokud vám netopýr vletěl do bytu, je nejlepší co nejvíce otevřít okno, zhasnout světlo a počkat - netopýr si většinou najde cestu ven sám.
 • Šramocení a hlasovým projevům netopýrů nelze zamezit. Doba přítomnosti netopýrů v úkrytu však bývá omezena jen na krátké období v roce a nezbývá než zkusit trochu tolerance a trpělivosti.

Pokud jsou vaše problémy s netopýry takové, že je nelze jednoduše odstranit některým z uvedených způsobů, většinou přesto existuje řešení, jak pomoci obyvatelům domů a zároveň neublížit netopýrům. Každá situace však vyžaduje individuální přístup a odbornou pomoc. Kontaktujte nás.

Může se stát, že nechcete mít netopýry v domě, v němž bydlíte. Nejdřív však, prosím, znovu uvažte, zda je opravdu nutné se netopýrů zbavit. Pokud ano, musí se to provést tak, aby vaši podnájemníci nebyli ohroženi, ostatně to nařizují i zákonné předpisy. V těchto případech je nutné se poradit s odborníky. Většinou existuje řešení, jak pomoci obyvatelům domů a zároveň neublížit netopýrům. Každá situace však vyžaduje individuální přístup - je nutno hledat kompromis, který bude legální a bude vyhovovat oběma stranám. Tak např. uzavření přístupových cest do netopýřích úkrytů je nutné provést v době, kdy se v úkrytech nenacházejí ani dospělí netopýři ani jejich mláďata, při tom se používají jednoduché přechodné jednosměrné uzávěry apod.

Co dělat, když vám netopýr vletí do bytu?

Pokud vám netopýr vletěl do bytu, nepodléhejte panice. Otevřete okno, zavřete dveře do dalších místností a zhasněte. Netopýr si většinou po chvíli najde cestu ven sám. Pokud nevyletí sám, vezměte ručník nebo něco podobného a snažte se ho opatrným máváním vyhnat. Pokud si netopýr někam sedne, můžete ho vzít do ruky, ale zásadně v silné rukavici, která se nedá prokousnout, a vypustit ven. Netopýry ale vypouštějte ven vždycky jen za tmy, kdybyste je pouštěli ve dne, bude hrozit, že je uloví poštolka nebo jiný dravec.

Co s nalezeným zraněným nebo nelétajícím netopýrem?

Najdete-li poraněného nebo zdánlivě zdravého ale nelétajícího netopýra, nikdy na něj nesahejte holýma rukama (kvůli riziku pokousání), ale v rukavicích nebo pomocí hadru, kapesníku apod. ho opatrně uchopte a umístěte např. do papírové krabice, z níž nemůže uniknout, do přítmí a pokojové teploty. Pak neprodleně kontaktujte odborníky na netopýry nebo stanici pro zraněné živočichy působící ve vašem regionu. Pokud se však takového netopýra bojíte, je nejlepší s ním nedělat vůbec nic a sehnat odborníka, který si netopýra odnese.

Pokud jste nalezli netopýra v Praze a blízkém okolí, kontaktujte Stanici pro zraněné netopýry ZO ČSOP Nyctalus.

Kontakty a územní působnost Národní sítě stanic pro zraněné živočichy v ČR.

Jsou netopýři nebezpeční?

Strach z toho, že se vám netopýr zamotá do vlasů, je nesmyslnou pověrou. Netopýří sonar dokonale identifikuje překážky v prostoru - tedy i vás – a zvíře se vám i v letu raději vyhne.

O upírech jsme už napsali, že se u nás nevyskytují. Naši netopýři se živí pouze hmyzem. Nesní vám tedy ani zásoby ve spíži ani vám nebudou po nocích pít krev.

Nepředstavují netopýři přesto nějaké hygienické riziko? Předně musíme říct, že člověk se může nakazit od kteréhokoli savce a nejnebezpečnější choroba je vzteklina. Je ovšem mnohem větší nebezpečí nákazy vzteklinou od domácího psa, lišky obecné, než třeba od hraboše, myši nebo netopýra. V Evropě netopýři nepředstavují zásadní riziko nákazy touto chorobou. Přesto je třeba opatrnost. V našem státě byla vzteklina třikrát zjištěna u netopýra večerního (Eptesicus serotinus); přesněji řečeno byl zjištěn virus blízký viru vztekliny. K nákaze člověka nedošlo. Nemocní netopýři se obyčejně chovají jinak než netopýři zdraví, často ani nemohou létat. Vzteklina se přenáší pouze slinami a krví, proto se nedotýkejte nechráněnou rukou netopýra, který leze a nemůže odletět – mohl by vás kousnout. Nenechte se pokousat ani netopýrem, který vypadá zdravě. Zvláště velcí netopýři, jako netopýr rezavý, večerní a také netopýr velký, dovedou kousnout pěkně do krve Nejlépe je nechat netopýry v jejich úkrytech i na lovištích na pokoji. Když jim nebudeme ubližovat, neublíží ani oni nám.

Netopýři mají své specifické parazity, kteří však nejsou přenosní na člověka, a proto se jich nemusíte obávat.

Obavy z prokousání se netopýrů skrz zeď do bytu jsou také zcela zbytečné. Netopýři vždy využívají pouze existující otvory a škvíry a nemohou se prokousat zdí.

Víte o netopýřím úkrytu?

Důsledkem lidské činnosti v krajině dochází neustále k úbytku přirozených úkrytů netopýrů. Řada druhů se tedy naučila využívat možnosti, které jim poskytují lidské stavby. Nacházejí zde vhodné mikroklima, ochranu před predátory a před nepřízní počasí. Nejvýznamnější jsou úkryty pro samice, které v nich rodí mláďata, pak mluvíme o letních koloniích. V tuto dobu jsou mláďata velmi závislá na prostředí úkrytu. Úkryty lze nalézt za obložením domů, půdách výškových budov, kostelů nebo zámků, ale také pod plechem, ve větracích šachtách panelových domů nebo v prasklinách omítky. Odborníci se často setkávají s nepochopením kvůli lidské ignoranci a neoprávněným předsudkům, proto bude záslužné, když nás v případě nálezu podobného úkrytu budete kontaktovat třeba prostřednictvím této poradny netopyr@ceson.org