^ö^ ÚVOD ^ö^ O ORGANIZACI ^ö^ KONTAKTY ^ö^ PORADNA ^ö^ ODKAZY    


FaceBook

Anketa
Kterou z aktivit pro veřejnost byste uvítali rozšířit?
Celkem hlasovalo 36075.
43.4% (15670)
28.5% (10284)
28.1% (10121)

Naši sponzoři a partneřiČESON je členem organizace BatLife
Archív aktualit za rok 2013

Přehled všech aktualit za jednotlivé roky.

PF 2014 [30.12.2013]
Děkujeme všem za spolupráci a podporu v uplynulém roce a přejeme vám úspšný start do nového roku, následný pohodový let přes všechny sezóny a hodně energie na překonání všech případných překážek. PF 2014
Nový výukový program pro ZŠ  [15.12.2013]
Díky projektům podpořeným hlavním městem Prahou a MZe jsme v letošním roce připravili nový výukový program pro 1. stupeň základních škol "Netopýři a les". Program hravou formou seznamuje děti s netopýry a jejich významem v přírodě, zejména v lesním prostředí. Výukové balíčky, které kromě metodiky obsahují také sadu pracovních listů a další pomůcky, budou k dispozici učitelům a dalším zájemcům po novém roce v rámci plánovaných seminářů.
Pozvánka na seminář o ochraně netopýrů na území Prahy [20.11.2013]
Zveme vás na seminář věnovaný seznámení s problematikou ochrany netopýrů při stavebních úpravách budov, při jejich výskytu ve vývodech plynových kamen či během kácení stromů. Seminář, který je součástí projektu finančně podpořeného Hlavním městem Prahou, proběhne v úterý 10. prosince 2013 od 9:00 hod. v budově Magistrátu hl. města Prahy. Podrobnější informace najdete v pozvánce.
Další plaketa Náš soused je netopýr předána v Libuni [11.11.2013]
Další plaketa "Náš soused je netopýr" byla předána panu faráři Františkovi Kocmanovi a římskokatolické farnosti Rovensko pod Troskami za příkladnou spolupráci při ochraně letní kolonie netopýra velkého na půdě kostela v Libuni, který pan farář v rámci farnosti spravuje. Akce "Náš soused je netopýr" probíhá díky projektu podpořenému MZe.
Monitoring podzimní migrace netopýrů [1.11.2013]
Některé druhy netopýrů migrují podobně jako ptáci, o jejich tahu se toho ale moc neví. Obzvlášť letos byl podzimní tah, kdy lze aktivní netopýry pozorovat často za denního světla, velmi nápadný. Proto jsme ve spolupráci s kolegy z České společnosti ornitologické připravili projekt, jehož cílem je získat co nejvíce informací o tomto fenoménu. Do projektu se může zapojit každý, kdo zašle svá pozorování do společné datbáze. Více informací a přehled dosavadních pozorování najdete zde.
Pozvánka na druhý seminář o lesích a netopýrech [21.10.2013]
Druhý ze série seminářů na téma "Přírodě blízké hospodaření a ochrana netopýrů v lesích" se bude konat v úterý 12. listopadu v Praze. Seminář je určen vlastníkům lesů, zástupcům lesních správ a odborným lesním hospodářům, pracovníkům veřejné správy a orgánů ochrany přírody i všem dalším zájemcům o tuto problematiku. Podrobnější informace naleznete v pozvánce. Konání semináře finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství a Český nadační fond pro vydru.
V Brně se uskutečnil seminář o šetrném hospodaření a ochraně netopýrů v lesích [18.10.2013]
První ze seminářů "Přírodě blízké hospodaření a ochrana netopýrů v lesích" proběhl 17. října v prostorách Otevřené zahrady Nadace Partnerství v Brně. Součástí semináře byly tři přednášky. Zástupce sdružení Pro Silva Bohemica prof. Vladimír Tesař seznámil účastníky s vývojem koncepce přírodě blízkého hospodaření v lesích a jejími principy. V dalším příspěvku prezentovala dr. Eva Cepáková z ČESON základní informace o nárocích netopýrů obývajících lesy a možná opatření pro zlepšení jejich životních podmínek. Zároveň účastníkům představila novou metodickou příručku ČESON "Netopýři v lesích: doporučení pro lesnickou praxi". Třetí příspěvek, přednesený ing. Tomášem Dudou z FSC ČR, byl věnován lesní certifikaci v rámci mezinárodního systému Forest Stewardship Council, prosazující šetrné hospodaření v lesích. Realizaci semináře finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství, Český nadační fond pro vydru a Nadace Partnerství.
Pokračování monitoringu netopýrů na pražských sídlištích [10.10.2013]
V návaznosti na předchozí projekty pokračuje od letošního září monitoring výskytu netopýrů na pražských sídlištích. Monitoring je součástí projektu podpořeného hlavním městem Prahou a bude pokračovat i v roce 2014. Získaná data jsou pokladem pro plánování vhodných postupů a opatření na ochranu netopýrů během zateplování a dalších stavebních úprav těchto budov. Tak jako v minulých letech, uvítáme vaši spolupráci - více informací na e-mailu: netopyr@ceson.org.
Nová publikace ČESON  [8.10.2013]
Začátkem října 2013 vychází nová metodická příručka nazvaná "Netopýři v lesích: doporučení pro lesnickou praxi". Publikace je výsledkem společné práce autorů z oborů ochrany přírody a lesnictví. Příručka popisuje úkrytové a potravní nároky netopýrů obývajících lesní prostředí a možnosti, jak přizpůsobit lesnické hospodaření jejich potřebám. Zařazena je rovněž kapitola o ochraně netopýřích úkrytů ve stromech rostoucích mimo les. Příručka je určena zejména vlastníkům lesů, zástupcům lesních správ a odborným lesním hospodářům v České republice. Najde však širší využití také u pracovníků organizací ochrany přírody včetně nižších úrovní státní správy a samosprávy. Elektronickou verzi publikace naleznete zde. Příručka byla vydána v rámci projektu podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR, finančně přispěl také Český nadační fond pro vydru.
Proběhly další semináře v rámci projektu Pod jednou střechou [26.9.2013]
Ve středu 25. září se v Přerově a v Litovli uskutečnily další dva semináře zaměřené na ochranu synantropních druhů ptáků a netopýrů, které byly určené zejména zástupcům složek integrovaného záchranného systému, pracovníkům stanic pro hendikepované živočichy a strážím ochrany přírody, působícím v regionu Olomouckého kraje. Semináře probíhají v rámci projektu "Pod jednou střechou" podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Kurz detektoringu 2013 [20.9.2013]
Zveme vás na seminář věnovaný pozorování netopýrů ultrazvukovými detektory. Dvoudenní seminář určený zejména pro ty, kteří se chtějí zapojit do monitoringu netopýrů na území ČR, ale i pro všechny ostatní zájemce o bližší seznámení s touto výzkumnou metodou, proběhne ve dnech 11. - 12. října 2013 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Bližší informace o programu a způsobu přihlášení najdete v pozvánce.
Akce Náš soused je netopýr dorazila do Uherského Hradiště [15.9.2013]
Další ocenění za spolupráci při ochraně netopýrů byla předána začátkem září v Uherském Hradišti. Plaketu a certifikát převzala Mgr. Kateřina Manová, zástupkyně ředitele Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotní za příkladnou spolupráci vedení školy při záchraně úkrytů netopýrů rezavých, kterou bylo nutno řešit během zateplování budovy školy v loňském roce. Jaká opatření zde byla realizována se můžete podívat zde. Druhou plaketu převzala Mgr. Zuzana Krupičková z odboru životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště, která se spolu s kolegy zasloužila o to, že na území města byl proveden monitoring výskytu netopýrů ve vytipovaných budovách (panelových domech, školách, atd.)a že na základě takto získaných dat jsou nyní důsledně uplatňovány šetrné postupy a vhodná opatření k zajištění ochrany netopýrů a jejich úkrytů. Slavnostní předání plaket proběhlo v rámci projektu "Pod jednou střechou" podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Seminář Přírodě blízké hospodaření a ochrana netopýrů v lesích [13.9.2013]
Zveme vás na první ze série seminářů na téma Přírodě blízké hospodaření a ochrana netopýrů v lesích, který se uskuteční ve čtvrtek 17. října v Brně. Seminář je určen vlastníkům lesů, zástupcům lesních správ a odborným lesním hospodářům, pracovníkům veřejné správy a orgánů ochrany přírody i všem dalším zájemcům o tuto problematiku. Více informací naleznete v pozvánce. Konání semináře finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství a Český nadační fond pro vydru.
Zámek Dobříš zíkal další plaketu Náš soused je netopýr [12.9.2013]
Správa zámku Dobříš je dalším oceněným v rámci akce Náš soused je netopýr. Památeční plaketa a certifikát byly slavnostně předány během Mezinárodní noci s netopýry, která se uskutečnila v pátek 23. srpna v zámeckém parku. Lokalita je ukázkovým příkladem dlouhodobé vzájemné spolupráce ČESONu a správy zámku při ochraně letní kolonie netopýra velkého, která se vyskytuje na zámecké půdě. Díky společným konzultacím, plánování a dodržování potřebných pravidel se zde daří skloubiti nutné opravy střech, aniž by to mělo negativní vliv na netopýry.
Nový projekt zaměřený na práci se školami [1.9.2013]
V průběhu letních měsíců byl díky finanční podpoře Hlavního města Prahy zahájen nový vzdělávací projekt pro základní a střední školy "Poznej tajemný svět netopýrů". V rámci projektu připravujeme nové výukové programy zaměřené na seznámení s netopýry, přednášky, terénní exkurze a další programy pro děti z pražských škol. Podrobnosti lze nalézt zde.
Mezinárodní noc pro netopýry 2013 [24.7.2013]
I v letošním roce se přidáváme k tzv. Mezinárodní (dříve Evropské) noci pro netopýry. Ve spolupráci s dalšími partnery jsme připravili řadu akcí pro veřejnost, kde se můžete dozvědět mnoho zajímavých informací o životě netopýrů, jejich výzkumu a ochraně. Přehled všech 41 akcí, které se konají od poloviny srpna do poloviny září po celé ČR, naleznete zde. Srdečně zveme!
Ocenění za péči o netopýry putovalo do Včelničky  [22.7.2013]
Ve Včelničce u Kamenice nad Lipou byla slavnostně předána 43. plaketa "Náš soused je netopýr". Ocenění obdržely paní Jitka Stříhavková a její maminka paní Ludmila Bubnová za vzornou péči o letní kolonii netopýrů, kteří obývají úkryt za okenicí jejich chaty. V době předání plakety se zde vyskytovalo okolo 30 samic s mláďaty, náležejících k druhu netopýr vousatý (případně k podobnému, obtížně odlišitelnému druhu netopýr Brandtův). Podle slov majitelek chaty se netopýři na stejné místo vracejí každoročně již bezmála třicet let. Paní Stříhavková a paní Bubnová mají ze svých létajících sousedů radost a pečlivě dbají na to, aby netopýři v tomto citlivém období roku nebyli rušeni a také aby svůj úkryt mohli využívat dlouhodobě. Plaketa byla předána v rámci projektu podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR.
Netopýří den v Infocentru Strašín [15.7.2013]
Zveme vás na celodenní akci věnovanou seznámení s netopýry, která se uskuteční v sobotu 20. července v Infocentru Strašín v okrese Klatovy. Připraven je zajímavý program pro děti i dospělé včetně ukázky ochočených netopýrů. Akce se koná v rámci projektu podpořeného MZe ve spolupráci se záchrannou stanicí ZO ČSOP Nyctalus, více informací najdete v kalendáři akcí.
Obec Kvítkov převzala další plaketu Náš soused je netopýr [14.7.2013]
V závěru června jsme předali další ocenění v rámci akce "Náš soused je netopýr". Certifikát a plaketu si převzali zástupci obce Kvítkov na Liberecku za dlouhodobou příkladnou spolupráci při ochraně letní kolonie netopýra velkého sídlící na půdě obecního úřadu. Díky této spolupráci také mohl být realizován projekt on-line přenosu z úkrytu kolonie, který najdete na www.batsfamily.cz. Akce "Náš soused je netopýr" probíhá v současnosti díky finanční podpoře MZe ČR, další plakety jsou připraveny k předání v průběhu července
Vycházka za pražskými netopýry [24.6.2013]
Ve čtvrtek 20. 6. proběhla první ze série plánovaných večerních exkurzí pro veřejnost zaměřených na pozorování netopýrů na vybraných pražských lokalitách, které jsou jejich významnými lovišti. Na úvod se účastníci exkurze seznámili se základními informacemi o životě těchto nočních savců a prohlédli si zblízka několik ochočených handicapovaných netopýrů. Poté vyrazili na procházku do okolí vodní nádrže Džbán, kde pod vedením lektorky pozorovali netopýry pomocí ultrazvukového detektoru. Exkurze probíhají ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy, díky projektům podpořeným MZe a hlavním městem Prahou. Pokračování exkurzí je plánováno na září, o přesných termínech vás budeme včas informovat.
Soutež  [6.6.2013]
V rámci projektu "Pod jednou střechou" vyhlašujeme literární soutěž na téma "Jak jsem potkal netopýry". Zúčastnit se mohou děti i dospělí, kteří nám do konce září 2013 pošlou své zážitky ze setkání či soužití s netopýry zpracované formou krátké povídky nebo fejetonu. Více informací a pravidla soutěže zde.
Akce Dny vody zrušena [3.6.2013]
Akce Dny vody , která měla probíhat tento týden 4.-5.6. v pražské Stromovce, musela být kvůli rozvodněné Vltavě a zákazu vstupu do parku zrušena. Akce se přesunuje na září 2013, o přesném termínu budeme včas informovat.
41. plaketa Náš soused je netopýr předána ve Velké Bystřici [24.5.2013]
Další, v pořadí již 41. plaketa "Náš soused je netopýr" byla předána Otci Josefu Opluštilovi a římskokatolické farnosti Velká Bystřice za spolupráci při ochraně letní kolonie netopýra velkého na půdě kostela Stětí sv. Jan Křtitele. Předání se uskutečnilo během semináře pořádaného v rámci projektu "Pod jednou střechou" podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Na půdě kostela byl v minulém roce proveden úklid nahromaděného trusu a instalace ochranných prvků na trámoví (více zde). Velká Bystřice je tak dalším kostelem, kde se podařilo díky spolupráci Otce Josefa, ČESON a AOPK ČR zajistit bezproblémové soužití lidí a netopýrů.
Proběhl další seminář o ochraně synantropních ptáků a netopýrů [24.5.2013]
Ve dnech 20.-21. května proběhl v Přerově další seminář zaměřený na ochranu ptáků a netopýrů nejen při stavebních úpravách budov. Součástí semináře byly kromě přednášek i exkurze, během kterých si účastníci mohli prohlédnout realizaci konkrétních opatření přímo na vybraných ukázkových lokalitách Olomouckého a Zlínského kraje, např. ve Velké Bystřici, v Olomouci, Holešově či Uherském Hradišti. Přínosná byla rovněž účast kolegů ze Slovenska a vzájemná výměna zkušeností. Seminář je součástí projektu "Pod jednou střechou" podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Pozvánka na květnové akce s netopýry [30.4.2013]
Zveme všechny zájemce na květnové akce s netopýry. V ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou si můžete prohlédnout naši putovní výstavu NETOPÝŘI nebo navštívit některou z připravených jihočeských přednášek spojených s ukázkou ochočených handicapovaných netopýrů. Případně se můžete vydat na dobrodružný výlet Českým krasem za Hagenem i netopýry... Bližší informace najdete v sekci akce pro veřejnost.
V Olomouci proběhlo další školení mapovatelů [26.4.2013]
Ve čtvrtek 18. dubna proběhlo v Olomouci další školení nových mapovatelů netopýrů. Účastníci se seznámili s metodikou monitoringu a vyzkoušeli si práci s ultrazvukovým detektorem přímo v terénu. Vyškolení zájemci se nyní budou podílet na realizaci monitoringu netopýrů v panelových domech na území Olomouckého a Zlínského kraje, který probíhá v rámci projektu "Pod jednou střechou" podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.
40. plaketa Náš soused je netopýr byla předána v Přerově [15.4.2013]
Začátkem dubna jsme předali další, celkem 40. památeční plaketu "Náš soused je netopýr". Plaketu s certifikátem převzal během slavnostní vernisáže výstavy Ve městě to žije ředitel Ornitologické stanice ORNIS Muzea Komenského v Přerově, RNDr. Josef Chytil. ORNIS dlouhodobě spolupracuje při ochraně netopýrů a v posledních dvou letech se významně podílí na realizaci projektu "Pod jednou střechou", v rámci kterého zde vzniklo nové poradenské centrum a trvalá venkovní expozice prezentující opatření na ochranu ptáků a netopýrů při stavebních úpravách budov. Na budově ORNIS a v jejím okolí byly rovněž instalovány speciální budky jako náhradní úkryty pro netopýry.
Netopýři na jarním veletrhu Stavotech Olomouc [28.3.2013]
Jak chránit netopýry a ptáky nejen při stavebních úpravách budov se můžete dozvědět u našeho informačního stánku na jarním veletrhu Stavotech Olomouc, který se uskuteční od 4. do 6. dubna na výstavišti Flora Olomouc. V pátek 5.4. pak můžete navštívit přednášku na toto téma v rámci doprovodného programu veletrhu. Přednáška začíná v 11 hod. v salonku restaurace Fontana v hlavní aleji Smetanových sadů, vstup je zdarma. Více o programu najdete zde. Prezentace na veletrhu je součástí projektu "Pod jednou střechou" podpořeného z Programu švýcarsko - české spolupráce, na realizaci stánku se podílí firma Zelená domácnost.com.
Nový projekt zaměřený na ochranu netopýrů v lesích [28.3.2013]
V tomto měsíci jsme zahájili projekt podpořený Ministerstvem zemědělství, zaměřený na ochranu netopýrů v lesním prostředí. Jedná se o pilotní projekt ČESON v dané oblasti. Cílem je zvýšit informovanost vlastníků a správců lesů v České republice o možnostech zlepšení životních podmínek pro tyto létající savce. Nejen pro ně bude připravena speciální metodická příručka, která bude popisovat vhodné postupy obhospodařování lesů z hlediska netopýrů. Informace obsažené v příručce budou dále prezentovány v rámci odborných seminářů. Součástí projektu jsou také aktivity zaměřené na širokou veřejnost - poskytování odborného poradenství, osvětová činnost a příprava výukového programu pro děti.
Otevření nové expozice v Přerově [27.3.2013]
V úterý 2. dubna vás zveme do Ornitologické stanice ORNIS Muzea Komenského na vernisáž výstavy "Ve městě to žije!" spojené s otevřením trvalé venkovní expozice "Pod jednou střechou". Expozice vznikla v rámci stejnojmenného projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce a představuje nejčastější opatření na ochranu hnízdišť a úkrytů ptáků a netopýrů v budovách. Na výstavě se pak dozvíte více o životě různých druhů synantropních živočichů i o problémech, které jejich soužití s lidmi doprovází. Vernisáž začíná v 17 hod., součástí programu bude předání památečních plaket v rámci akcí "Náš soused je netopýr" a "Přátelé rorýsů" a také ukázky několika druhů netopýrů, kteří se v průběhu zimy dostali do zdejší záchranné stanice. Pozvánka výstava Pozvánka expozice
V Přerově proběhl seminář pro pracovníky ČIŽP a AOPK [10.3.2013]
V úterý 7. března se v Ornitologické stanici ORNIS Muzea Komenského v Přerově uskutečnil seminář pro pracovníky České inspekce životního prostředí a Agentury ochrany přírody ČR. Náplní semináře bylo seznámení s osvědčenými postupy, které lze použít k ochraně hnízdišť ptáků a úkrytů netopýrů při stavebních úpravách budov, zejména při jejich zateplování a opravách střech. Prezentovány byly také dosavadní výsledky monitoringu rorýsů a netopýrů na sídlištích a další související aktivity. Součástí programu byla i diskuse o aktuálních změnách související legislativy a dotačních programech Seminář proběhl v rámci projektu "Pod jednou střechou" podpořeného z Programu švýcarsko - české spolupráce. Foto ze semináře najdete zde
Seminář o ochraně ptáků a savců v Praze [27.2.2013]
V úterý 19. března se v budově Magistrátu hl. města Prahy uskuteční seminář o záchraně volně žijících ptáků a savců na území hl.města Prahy, který pořádá odbor životního prostředí MHMP ve spolupráci s dalšími organizacemi včetně ČESON. Náplní semináře je seznámení s faunou ptáků a savců v městském prostředí, představení činnosti záchranných stanic, možností řešení problémů ochrany ptáků a netopýrů např. při rekonstrukcích budov. Prezentace o netopýrech je součástí projektu podpořeného Hlavním městem Prahou. Podrobnější informace v pozvánce.
Netopýři na semináři v Rokycanech [26.2.2013]
V sobotu 23. února proběhl v sokolovně v Rokycanech seminář Zaostřeno na myslivost, který uspořádala záchranná stanice ZO ČSOP Rokycany. Součástí programu byla také přednáška o netopýrech, v rámci které se účastníci semináře seznámili nejen se způsobem jejich života, ale také s problémy, které je v současnosti ohrožují a postupy k zajištění jejich ochrany. Tato prezentace je součástí projektu Ochrana netopýrů v lesním prostředí, který finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství.
Výstava o netopýrech v Žihobcích prodloužena [25.2.2013]
Zimní výstava o netopýrech v muzeu Lamberská stezka v Žihobcích byla pro velký zájem prodloužena až do 23. března. Prohlédnout si jí můžete každý všední den od 9 do 16 hod. Více informací zde. Srdečně zveme!
Setkání mapovatelů netopýrů a rorýsů v Přerově [21.2.2013]
V pátek 15. února proběhlo v ORNISu v Přerově setkání současných i budoucích mapovatelů projektu Pod jednou střechou. Náplní setkání bylo seznámení s dosavadními výsledky mapování rorýsů a netopýrů, ale také s dalšími dosud realizovanými výstupy a plánovanými projektovými aktivitami. Součástí programu byla rovněž prezentace systému organizované dobrovolnické práce, kterou v rámci projektu zaštiťuje JIKA Olomouc. Projekt probíhá díky podpoře z "Programu švýcarsko-české spolupráce".
Tradiční sčítání netopýrů na zimovištích [24.1.2013]
V těchto dnech provádějí členové ČESON po celé republice tradiční zimní sčítání netopýrů. Tímto způsobem je každoročně sledováno přes 800 zimovišť. Získaná data poskytují cenné informace o dlouhodobém vývoji netopýřích populací a zároveň jsou důležitým podkladem pro jejich ochranu. I v letošním roce je věnována zvýšená pozornost také evidenci případného výskytu tzv. syndromu bílého nosu - plísňového onemocnění, které ohrožuje zejména netopýry v Americe, bylo však již zaznamenáno i na řadě lokalit v ČR.